۱۶ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6745665
T T
۰ نفر
شورای همکاری در9 ماه گذشته 7/2 میلیارد دلار هزینه تبلیغاتی داشته است # کویت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/08/83 خارجی.فرهنگی.کویت.تبلیغات خمیس محمد المقله، عضو انجمن بین المللی تبلیغات در شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه گفت: هزینه تبلیغاتی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در 9 ماه گذشته به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری کویت المقله افزود: کل هزینه تبلیغاتی کشورهای عضو شورای همکاری دراین مددت 7/2 میلیارد دلار بالغ شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و 863 میلیارد دلار بوده است . المقله گفت : بیشـترین هزینه های تبلیغاتی متعلق به شبکه های تلویزیونی شورای همکاری است که کل مبلغ آن در این مدت یک میلیارد و 347 میلیون دلار رسید در حالی که این رقم در همین مدت از سال گذشته 870 میلیون دلار بوده است . این گزارش حاکی است بحرین با افزایش 67/42 درصد ، قطر با 16/42 درصد ، امارات با 40 درصد ، عربستان با 38 درصد ، کویت با 26 درصد و عمان با 22 درصد به ترتیب بالاترین رشد را در هزینه تبلیغالتی در 9 ماه گذشته داشتند. بر پایه این گزارش هزینه تبلیغاتی عربستان در 9 گذشته 473 میلیون دلار ، امارات 428 میلیون دلار، کویت 268 میلیون دلار، بحرین 80 میلیون دلار، قطر 55 میلیون دلار و عمان 46 میلیون دلار بالغ شده است . عضو انجمن بین المللی تبلیغات در شورای همکاری خلیج فارس پیش بینی کرد کل هزینه های تبلیغاتی کشورهای عضو این شورا در سال جاری از رقم 3 میلیارد دلار تجاوز کند . خاورم 63/1373
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد