۲۹ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6743424
T T
۰ نفر
شرکتهای هواپیمایی در امارات بهای بلیت خود را افزایش می دهند # دبی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/07/83 خارجی.اقتصادی.امارات.هواپیمایی. شرکتهای هواپیمایی فعال در امارات در سال جاری برای دومین بار بهای بلیت خود راافزایش می دهند، 20 درهم برای رفت و 40 درهم برای رفت وبرگشت. گزارش امروز خبرنگار مابه نقل از تلویزیون امارات حاکی است :تصمیم مذکور قرار بود از 16 اکتبرجاری (25 مهرماه جاری ) به اجرا گذاشته شود ، اما به اول نوامبر آینده ( 11 آبان آینده ) موکول گردید. شرکتهای هواپیمایی در امارات چهارماه قبل به میزان 100 درهم در مسیر رفت و 200 درهم برای رفت وبرگشت بهای بلیت خود را افزایش داده بودند. شرکتهای یادشده، رشد بهای نفت برای هربشکه حدود 55 دلار راعامل افزایش قیمت بلیت ذکر کرده اند . سالم عبیدالله رییس هواپیمایی امارات گفت : تاکنون توافق نهایی و جمعی برای افزایش بلیت وجود ندارد و همه خواستار به تاخیر انداختن آن تا ماه نوامبر شده اند . رییس منطقه ای هواپیمایی مصر در دبی و امارتهای شمالی گفت : افزایش بهای بلیت ظرف چهار ماه ،برای جبران افزایش پرحجم نرخ نفت صورت گرفت . هواپیمایی امارات اعلام کرد: سرگرم بررسی تاثیر افزایش نرخ نفت برسوخت هواپیماهااست و تاکنون تغییری در نرخ خود نداده است . این شرکت تاکید کرد ، با توجه به افزایش نرخ نفت ناگزیر خواهد بود بهای بلیت خود را افزایش دهد . خاورم /300
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد