۲۶ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6738782
T T
۰ نفر

سهمیه های جدید تولید نفت اعضای اوپک اعلام شد

۲۶ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6738782
سهمیه های جدید تولید نفت اعضای اوپک اعلام شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/06/83 خارجی.اقتصادی.سهمیه.اوپک در پی نشست روز چهارشنبه وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک در وین، سهمیه های جدید روزانه تولید نفت 10 کشور از 11 کشور عضو این سازمان اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، یازدهمین کشور عضو اوپک، یعنی کشور عراق از زمان تجاوز این کشور به خاک کویت در اوت 1990 از برنامه سهمیه تولید این سازمان مستثنی شده است. سهمیه های جدید تولید نفت 10 کشور عضو اوپک به شرح ذیل است: کشور سهمیه روزانه درصد ......................................................... عربستان سعودی 8775000 5/32 ایران 3964000 7/14 ونزوئلا 3107000 5/11 امارات عربی متحده 2356000 7/8 نیجریه 2224000 2/8 کویت 2167000 8 لیبی 1446000 4/5 اندونزی 1400000 2/5 الجزایر 861000 2/3 قطر 700000 6/2 .............................................................. جمع کل 27000000 100 اقتصام. 1434/1805
۰ نفر