۲۲ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6738362
T T
۰ نفر
چالشهای فراروی آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور بررسی می شوند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/06/83 داخلی.اقتصادی.همایش. همایش ملی بررسی چالشهای فراروی آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور 24 شهریور به مدت دو روز در تهران برگزار می شود. به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، این همایش با حضور وزیران کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، صنایع و معادن، فرهنک و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. در این همایش دو روزه وضعیت سیاستگذاری در آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور، بودجه 10 سال گذشته برای این بخش از آموزش و تاثیرات سیاستگذاری های 10 سال گذشته بر این بخش بررسی می شود. تاثیر نیروی کار ماهر بر بهره وری کشور، تجارب کشورهای صنعتی در آموزش های فنی و حرفه ای، بررسی مصوبات مجلس برای تقویت این آموزشها در سال های گذشته، وضعیت بیکاران زن و مهارت آنان، نیازهای مهارتی بازار کار منطقه، بررسی چشم اندازهای همکاری متقابل ایران و کشورهای صنعتی و بررسی همکاری های ایران و آلمان از دیگر موضوعهای مورد بررسی در این همایش است. اقتصام. 1574 / 1558 / 3
۰ نفر