۲۶ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6734659
T T
۰ نفر
ممیزی انرژی در 20 بیمارستان بزرک تهران اجرا می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/05/83 داخلی.اقتصادی.انرژی. کارشناس بخش ساختمان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور گفت: با پایان گرفتن طرح بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان امام حسین (ع)،عملیات ممیزی انرژی در 20 بیمارستان بزرک در دستور کار قرار دارد. به گزارش دفتر فرهنک سازی وارتباطات سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، مهندس" علی نوروزی منش"اجرای اقدامهای بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان امام حسین ( ع) را ایجاد یک پایلوت و الگو برای سایر بیمارستانهاذکر کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به موفقیت این طرح که در قالب عملیات ممیزی انرژی و اجرای راهکارهای پیشنهادی منتج از ممیزی انرژی در سال 82 آغاز شد ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور با هماهنگی وزارت بهداشت ، عملیات ممیزی انرژی بیمارستانها را در دستور کار قرار داد. نوروزی منش با تشریح اقدامهای صورت گرفته در بیمارستان امام حسین (ع) به منظور بهینه سازی مصرف سوخت گفت: این بیمارستان 20 سال قدمت دارد و دارای 44 هزار و 370 متر مربع زیربنا و 461 تخت بیمارستانی است. میانگین مصرف ماهانه گاز این بیمارستان 199 هزار و 840 مترمکعب است که به ازای هر تخت بیمارستانی 433 مترمکعب و به ازای هر مترمربع زیربنا پنج مترمربع گاز طبیعی است. وی با اشاره به حوزه مصرف در دیگهای بخار، چیلرها، سطوح حرارتی ، پنجره -ها و خطوط انتقال که میزان تلفات آنها به ترتیب 30، 1/17، 7/9، 8/7 و یک درصد برآورد شده است، مجموع تلفات گاز در زمان اوج مصرف در سطوح مختلف حرارتی را بالغ بر 65 درصد عنوان کرد. به گفته وی ، با اجرای مرحله اول عملیات بهسازی سطوح حرارتی، پنجره ها و سیستمهای کنترل و بازسازی هواسازهابه صورت اساسی و مهندسی، میزان تلفات دیگهای بخار، چیلرها، سطوح حرارتی و پنجره ها به ترتیب از 30 به 20 ، 1/17 به 10، 7/9 به پنج و 8/7 به 6/2 کاهش یافت. نوروزی منش تاکید کرد: عملیاتی که در مرحله نخست به اجرا گذاشته شد ، تلفات گاز را درحوزه های مختلف مصرف حدود 28 درصد کاهش داد، اما اقدامهای انجام شده کافی نبوده و لازم است اقدامهای دیگری در این راستا صورت گیرد. اقتصام. 1561 / 1557 / 3
۰ نفر