۲۶ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6726208
T T
۰ نفر
شهرستان خمین برای انبار گندم با مشکل مواجه خواهد شد # خمین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/03/83 داخلی.اقتصادی.تعاون روستایی رییس سازمان تعاون روستایی خمین گفت: شهرستان خمین امسال بـرای نگهداری محصول گندم با مشکل کمبود انبار مواجه خواهد شد. " بهروز حمزه لو " روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: چهار انباراین شهرستان گنجایش ذخیره حـدود 20 هـزارتن گنـدم را دارد درحالی که پیش بینی می شود امسال 50 هزار تن گندم در این شهرستان برداشت شود. وی اظهار داشت : برای ذخیره گندم این شهرستان به یک انبار 10 هزار تنی دیگر نیاز است. حمزه لو افزود : برای رفع مشکل کمبود انبار در این شهرستان در طرح توسعه خمین پیشنهاد ساخت چهار انبار داده شد،که متاسفانه با این پیشنهاد موافقت نشده است. رییس سازمان تعاون روستایی خمین با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در سال زراعی جاری، میزان خرید این محصول از کشاورزان خمین را در سال زراعی گذشته، 44 هزارتن ذکر کرد. 556/2482/563/422
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد