۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6721044
T T
۰ نفر

بهای برخی از محصولات کشاورزی در بورس لندن

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6721044
بهای برخی از محصولات کشاورزی در بورس لندن # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/2/83 قیمت برخی از محصولات کشاورزی در پایان فعالیت کاری روز دوشنبه بورس لندن به شرح زیر بود. مقدار نام محصول نرخ زمان تحویل ..... ......... ........... ............ یک تن گندم 25/98 پوند ماه می یک بوشل ذرت 25/387 سنت ماه می یک بوشل دانه سویا 5/1041 سنت ماه می یک پوند روغن سویا 92/33 سنت ماه می هر "بوشل" ذرت و دانه سویا به ترتیب معادل 4/25 و 215/27 کیلوگرم و هر "پوند" روغن سویا معادل 59/453 گرم است. 345/2227/127/1440
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد