۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6717569
T T
۰ نفر
27 تعاونی تولیدی و خدماتی پارسال در لرستان به بهره برداری رسید # خرم آباد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/01/83 داخلی.اقتصادی.تعاون معاون امـور تعاونی های اداره کل تعاون لـرستان گفت: 27 تعاونی تولیدی و خدماتی پارسال در این استان به بهره برداری رسید. "نصرت اله محمدی" روز سه شنبه در گفت و گو با ایـرنا افزود: این تعاونی ها در زمینه صنعتی، کشاورزی، دامپروری و خدماتی به بهره برداری رسید. وی اظهار داشت: بـرای به بهره برداری رسیدن این تعاونی ها 45 میلیارد و 876 میلیون ریـال از مـحل اعتبارات تبصـره سـه صنـدوق تعاون و سهـم آورده سرمایه گذاران استان تامین شده است. وی تصریح کرد: با بهره برداری از این تعاونی های تولیدی و خدماتی 529 نفر در این تعاونی ها مشغول به کار شدند. وی گفت:همچنین پارسال 236 تعاونی در زمینه کشاورزی، صنعتی، معدنی، مسکن خدماتی، حمل و نقل، چند منظـوره، تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیه در این استان نیـز به ثبت رسید. محمـدی افزود: برای بهره برداری از این طـرحها 10 میلیارد و 490 میلیـون ریال سرمایه ثبتی اختصاص یافت، که با بهـره برداری از ایـن تعاونی ها طی دو سال آینده، پیش بینی می شود، زمینه اشتغال دو هزارو 43 نفر از جویندگان کار استان فراهم شود. هم اکنون یک هـزار و 900 تعاونی و 12 اتحادیه فعال با 192 هـزار نفر عضو در لرستان فعالیت دارند. م . ب 220/520/02 م . ا
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد