۹ فروردین ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6716768
T T
۰ نفر
میزان بیکاری در فارس پایین تر از میانگین کشور است # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 9/1/83 داخلی.اقتصادی.اشتغال. روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اعلام کرد: میزان بیکاری در استان فارس در سال گذشته 10 درصد است که از میانگین میزان بیکاری در کشور کمتر است. این منبع خبری یکشنبه با ارسال نمابری به ایرنا افزود: میزان بیکاری در استان فارس در سال 79 برابر با 9/15 درصد و 6/1 درصد بیش ازمیانگین در کشور بوده است. در سال 82 کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری فارس در 12 جلسه و یک هزار و32 نفر ساعت کار به 54 موضوع رسیدگی کرده است. در این سال از محل بند" پ " تبصره 3 مبلغ 47 هزار و 277میلیون ریال به استان فارس اختصاص یافته است که بر اساس شاخص های جمعیت نسبی،درصد بیکاری، تعداد بیکاران و میزان مهاجرت بین شهرستانها توزیع شده است. اعتبار اختصاص یافته به استان فارس در سال 82 از محل بند" خ " تبصره3 مبلغ 22 هزار و 95 میلیون ریال بوده است که با تخصیص آن به طرحهای خود اشتغالی از طریق صندوق حمایت از فرصتهای شغلی زمینه اشتغال 994 نفر فراهم شده است. در همین سال از محل اعتبارات صنایع کوچک مبلغ 165 میلیاردریال به استان فارس اختصاص یافته است که تاکنون از این محل 112 طرح و با اشتغال زایی دو هزار و 73 نفر به تصویب رسیده و به بانکهای عامل معرفی شده اند. تعداد بیکاران فارس در سال 82 افزون بر 128 هزار نفر اعلام شده است. در جدول ارسالی روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس میزان بیکاری در کشور در شش ماه اول سال گذشته 4/11 درصد عنوان شده است. ع - خ 800/580م ا/08
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد