۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6691426
T T
۰ نفر
یک مسوول امور دام: سالانه 170 هزار تن شیر درقم تولید می شود # قم ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/06/84 داخلی.اقتصادی.تولید شیر. معـاون امـور دام سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: سـالانه 170 هزار تن شیر توسط دامداران این استان تولید می شود. "احمد عفتان" روز یکشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: 44 درصـد تولید شیر درقم مازاد بر نیاز می باشد که به استان تهران و شهر کاشان فرستاده می شود.
وی میزان مصرف سالانه شیر استان را 100 هزار تن ذکر کرد. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که استان قم، 5/2 درصد تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده است. عفتان درادامه متوسط ماهانه تولید شیر درقم را 14 هزار تن ذکر کرد و گفت: درحال حاضر 62 هزار راس گاو شیرده درسطح دامداریهای صنعتی و سنتی قم وجود دارد. وی، 39 هـزار راس از این گاوها را دو رک، 21 هـزار اصیل و دو هزار راس را بومی ذکر کرد. عفتان دهستان قنوات را مهمتـرین مرکز تولید شیر قم ذکر کرد و گفت: 60 درصد شیر قم در این منطقه تولید می شود. وی یادآور شد: درحال حاضر بخشی از کار جمع آوری شیر درقالب چند ایستگاه توسط تعاون روستایی وابسته به سازمان جهاد کشاورزی انجام می شود. وی همچنین در خصوص توزیع شیر یارانه ای گفت: هم اینک روزانـه 100 تن شیر یارانه ای توسط سه کارخانه " اتسا" و" ژال " قم و" شیرکده" بسته بندی و دراین استان توزیع می شود. 550/ 548
۰ نفر