۱۳ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6690505
T T
۰ نفر
آیت الله تسخیری:ایران گامهای مهمی در بانکداری اسلامی برداشته است # دبی، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/84 خارجی.اقتصادی.امارات.ایران.بانکداری. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت:جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری است که شیوه بانکداری اسلامی را کاملا به اجرادرآورد وتوانست گامهای مهمی دراین زمینه بردارد . آیت الله محمد علی تسخیری در حاشیه همایش "هدایت روند فعالیت بانکهای اسلامی " به خبرنگارایرنااظهارداشت :اقتصاد ایران برپایه قوانین واحکام اسلامی استوار است وتمامی بانکهای ایران به شیوه اسلامی ،بدون ربا و زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می کنند . وی افزود: کلیه شیوه های بانکداری اسلامی که درایران یا کشورهای اسلامی دیگراعمال می شود برگرفته از طرح بانکهای بدون ربای استاد شهید محمد باقر صدر است . آیت الله تسخیری اضافه کرد: فقها وکارشناسان اقتصادی در دودهه اخیر نقش مهمی در تحول نظام بانکداری اسلامی وبهبود روش مدیریتی آن داشتند و بی شک برخی از روشها که درزمان حاضراعمال می شود باانتقادهایی روبه رو است که فقها ودست اندرکاران اقتصادی تلاش می کنند، تمامی نقایص موجود را بادر نظر گرفتن شرایط زمانی وتحولات جاری در جهان برطرف کنند. دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درپاسخ به این سووال که آیا بانکهای اسلامی کشورهای مختلف میتوانند یک سیاست واحدی را درپیش بگیرند؟ گفت : بی شک این امر امکان پذیر است وبرگزاری جلسات مشاوره وتبادل نظر بین کارشناسان اقتصادی وفقها کشورهای اسلامی برای تحقق این هدف ضروری بنظر می رسد . وی دراتباط با چالشهایی که بانکهای اسلامی با مواجه هستند،اظهارداشت : همواره برخی جریانات اقتصادی تلاش می کنند عملکرد این بانکهارا با مشکل مواجه سازند وموفقیت آنها را زیر سووال ببرند ولی عملکرد بانکهای اسلامی در دو دهه اخیر نشان داده است ، که آنهامی توانند در مقابل این چالشها مقاومت ودر چارچوب اهداف خود حرکت کنند. کنفرانس " هدایت روند فعالیت بانکهای اسلامی " روز شنبه بامشارکت برخی ازکارشناسان اقتصادی وفقها در دبی آغاز بکار کرد و تا روز دوشنبه (فردا ) به فعالیت خود ادامه دهد . عملکرد بانکهای اسلامی وموانع موجود در برابر فعالیت آنها، مواضع دولتها در برابر بانکهای اسلامی وراههای احداث بانک مرکزی اسلامی مهمترین محورهای مورد بحث این همایش است . خاورم /300
۰ نفر