۱۳ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6690490
T T
۰ نفر

دفتر جامعه جنگلبانی ایران در ساری گشایش یافت

۱۳ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6690490
دفتر جامعه جنگلبانی ایران در ساری گشایش یافت # ساری، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/84 داخلی.اقتصادی.منابع طبیعی دفتر جامعه جنگلبانی ایران واحد استان مازندران روز یکشنبه در ساری گشایش یافت. در مراسم افتتاح این دفتر، مدیر کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری در سخنانی گفت: با شروع کار این دفتر و با استفاده از دیدگاههای کارشناسی، روند حفظ، اصلاح و توسعه جنگلها و مراتع مطلوبتر از گذشته خواهد شد. "رمضانعلی اصغری" افزود: دفتر جامعه جنگلبانی مازندران دارای با هفت کمیته تخصصی، متشکل از کارشناسان و صاحبنظران دانشگاهی و امور تحقیقاتی و اجرایی جنگلها و مراتع هستند که مباحث مرتبط با حفاظت،احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی را به هیات مدیره منتقل می کنند. وی ادامه داد: جامعه جنگلبانی، سازمانی است غیر دولتی که در سال 1383 بامجوز رسمی وزارت کشور ایجاد شده و اجازه دارد در استانها نیز شعبه دایر کند. در مراسم افتتاح این دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و شماری از استادان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی استانهای مازندران و گلستان و متخصصان و صاحب نظران بخش تحقیقات جنگلها و مراتع کشور شرکت داشتند. 609/402/508
۰ نفر