۲۱ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6672366
T T
۰ نفر

اولین همایش تعاون ، اشتغال و توسعه برگزار می شود

۲۱ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6672366
اولین همایش تعاون ، اشتغال و توسعه برگزار می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/01/84 داخلی.اقتصادی.همایش اولین همایش "علمی - پژوهشی تعاون ، اشتغال و توسعه" روزهای چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت امسال در یزد برگزار می شود. به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی وزارت تعاون، رییس کمیته علمی این همایش گفت: در این نشست نقش بخش تعاون در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سهم تعاونیها در ایجاد اشتغال، نظریه های اقتصادی، الگوهای رفتار اقتصادی تعاون و تعاونیها در تمرکززدایی و کاهش انحصار بررسی خواهد شد. "محمدعلی فیض پور" بررسی آسیب شناسی بخش تعاون در کشور و نیز استفاده از دستاوردهای علوم اجتماعی به ویژه رشته تعاون و رفاه اجتماعی در جهت ارتقا بخش تعاون را از دیگر اهداف تشکیل این همایش ذکر کرد. وی گفت: تقویت مبانی علمی بخش تعاون در کشور، آگاهی از دستاوردهای بخش تعاون در جهان و دستیابی به راهکارهای استفاده از ظرفیتهای این بخش در جهت ایجاد اشتغال در کشور از دیگر اهداف مورد بررسی در این همایش است. وی نقش تعاون و سرمایه گذاری و همچنین نقش تعاونیها در جذب سرمایه های کوچک را یکی از مباحث مهم این همایش، برشمرد. رییس کمیته علمی اولین همایش "علمی - پژوهشی تعاون، اشتغال و توسعه"، اظهار داشت: معرفی ابعاد و زوایای مختلف بخش تعاون در زمینه تواناییها و کارکردهای آن، ایجاد توازن، اعتدال و پایداری در فرآیند توسعه کشور ، استعانت از توانمندیهای بخش تعاون و همچینین ایجاد تعامل و پیوند میان بخش تعاون و دانشگاههای کشور از دیگر ضرورتهای تشکیل این همایش است. وی تصریح کرد: در این همایش نقاط قوت و ضعف قانون تعاون کشور مورد بررسی و هم اندیشی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. فیض پور با تاکید بر اینکه این همایش توسط معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون و با همکاری دانشگاه یزد برگزار می شود، اظهار داشت: موضوعهای هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون و مقایسه آن با سایر بخشها، قدرت و توان رقابت تعاونیها در نظام بازارهای داخلی و بین المللی و نیز نقش بخش تعاون و فرآیند جهانی شدن به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد. وی با تاکید بر نقش آموزش و توسعه پایدار در تعاونیها، اظهار داشت: در این همایش راهکارهای بهره گیری از فناوریهای نوین در بخش تعاون ، ترویج و جلب مشارکت در تعاونیها و نیز هماهنگی سازمانی در برنامه ریزی و سیاست- گذاری بخش تعاون مورد ارزیابی خبرگان بخش تعاون قرار خواهد گرفت. اقتصام. ز.د / 1558 /
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد