۲ آذر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6655745
T T
۰ نفر
مجلس سنای ایتالیا به برنامه اقتصادی دولت رای اعتماد داد # رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/09/85 خارجی.سیاسی.اقتصادی.رای اعتماد.دولت.سنا.ایتالیا مجلس سنای ایتالیا روز پنجشنبه با 162 رای موافق در برابر 155 رای مخالف ، به برنامه اقتصادی دولت " رومانو پرودی " رای اعتماد داد . به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه "کوریره دلاسرا"، جناح دولت در مجلس سنا بطور یک پارچه برنامه متمم بودجه این کشور را تصویب کرد. مجلس نمایندگان ایتالیا نیز روز دوشنبه گذشته با 311 رای مثبت و 251 رای منفی به برنامه اقتصادی سال 2007 دولت جدید این کشور رای اعتماد داده بود. متن برنامه اقتصادی دولت برای بار دوم به مجلس نمایندگان باز می گردد تارای نهایی را بدست آورد و سپس برای قابل اجرا بودن به امضای رییس جمهور ایتالیا خواهد رسید. مانور اقتصادی (متمم بودجه ) دولت ایتالیا برابر با 8/33 میلیارد یورو است که حدود 5/9 میلیارد آن ازطریق کاهش هزینه ها و مابقی از طریق منابع داخل بودجه بدست می آید. کمی بیش از 15 میلیارد این بودجه برای کاهش کسر بودجه 8/2 درصدی و مابقی آن نیز برای توسعه و دیگر تدابیر مصرف خواهد شد. "سیلویو برلوسکونی" رهبر جناح مخالف دولت اخیرا اظهار داشت : این بدترین مانور اقتصادی در تاریخ جمهوری ایتالیا است و تنها باعث کاهش مصرف خواهد شد. دولت جدید ایتالیا برای کاهش کسربودجه و توسعه کشور،تدابیر سختی را در برنامه متمم بودجه گنجانده که این اقدام باعث اعتراض قشرهای مختلف مردم و جناح مخالف دولت شده است . کارمندان ، کارگران، دانشگاهی ها و بسیاری ازاقشار مردم اخیرا علیه برنامه اقتصادی دولت ، چندین تظاهرات و اعتصابات سراسری برپا کردند. اروپام/315/2171 Berlusconi Silvio
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد