۴ مهر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6648993
T T
۰ نفر
"خوش چهره": طرح ادغام وزارت رفاه و بهداشت در جهت کوچک کردن دولت است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/07/85 داخلی.سیاسی.مجلس.خوش چهره. " محمد خوش چهره " نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح ادغام وزارتخانه " رفاه و تامین اجتماعی در وزارت " بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت که این طرح در جهت " کوچک کردن دولت " است. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، خوش چهره در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در گفت وگو با خبرنگاران افزود:از ابتدا با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی مخالف بودم زیرا معتقدم یک وزارتخانه نمی تواند متکفل رفاه و تامین اجتماعی برای مردم باشد. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه"چنین مساله ای در هیچ جای جهان تجربه نشده است "، گفت : در برخی کشورها وزیر مشاور در امور رفاه به دولت کمک می کند تا سیاست های اقتصادی ضد رفاه نباشد. وی، ارتقا سطح رفاه را به اتخاذ سیاست های مختلف از جمله سیاست ارزی، سیاست گذاری در امر مسکن ، بهداشت ، آموزش و درمان وابسته دانست و تصریح کرد: این اشتباه است، وزارتخانه ای که کار تامین اجتماعی، ماموریت جلوگیری از ریزش های محدود ناشی از سالمندی و بیمه های مربوط به آن را برعهده دارد، به عنوان وزارت رفاه معرفی کنیم. خوش چهره خاطرنشان کرد : برای تشکیل وزارت رفاه در مجلس ششم نیز مخالفت هایی وجود داشت اما برای اینکه متهم به مخالفت با دولت خاتمی نشود به آن رای داد. سیام. 1535 - 1329/ 1324
۰ نفر