۳۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6648506
T T
۰ نفر
مقام ژاپنی از کاهش هزینه تهیه فرآورده های نفتی در این کشور خبر داد # توکیو ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/06/85 خارجی.اقتصادی.ژاپن.نفت. "فومیاکی واتاری" رییس اتحادیه نفتی ژاپن از کاهش هزینه تهیه فرآورده ـهای نفتی در این کشور خبر داد. برپایه گزارش روزنامه "یومیوری" در روز پنجشنبه، واتاری گفته است که هزینه تهیه فرآورده های نفتی در ژاپن در ماه جاری سپتامبر(شهریور) نسبت به ماه گذشته میلادی (آگوست ) 6/4 ین کاهش پیدا کرده است. واتاری گفت که این موضوع بدلیل کاهش بهای نفت خام در بازار جهانی است. از سوی دیگر واتاری در این مصاحبه این احتمال را کم دانست که این موضوع سبب پایین آمدن بهای عمده فروشی بنزین و دیگر فرآورده های نفتی در ژاپن در ماه آینده اکتبر(مهر) در ژاپن شود. به گفته واتاری، تاکنون به علت بالا رفتن شتابان بهای نفت خام، شرکتهای نفتی ژاپن نتوانسته بودند این افزایش قیمت را به اندازه کافی بر روی بهای عمده فروشی فرآورده های خود بازتاب دهند و به همین دلیل هنوز روشن نیست که این کاهش قیمت بتواند بر روی بهای عمده فروشی فرآورده های نفتی در ژاپن بازتاب داشته باشد. شرکتهای بزرک نفتی ژاپن هر ماه بنابر میانگین هزینه تهیه نفت خام و هزینه تهیه فرآورده های نفتی، درباره بهای عمده فروشی فرآوردههای نفتی برای ماه بعد تصمیم گیری می کنند. این شرکتها که تمامی خصوصی هستند بر پایه این موضوع، بهای عمده فروشی فرآورده های نفتی را بالا و یا پایین می برند که این موضوع بازتاب مستقیم بر روی بهای خرده فروشی این مواد در جایگاههای سوخت دارد. آساق/280/2110/1071/1568
۰ نفر