۲۲ خرداد ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6636417
T T
۰ نفر
کسری در تراز پرداختهای ترکیه در یک ماه بیش از چهار میلیارد دلار شد # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/03/85 خارجی.ترکیه.اقتصادی.کسری.ترازپرداختها. کسری در تراز پرداختهای ترکیه (تراز ارزی ) این کشور در ماه آوریل با 3/62 در صد افزایش نسبت به آوریل سال گذشته به چهار میلیارد و 122 میلیون دلار رسید. با این افزایش، کسری در تراز ارزی ترکیه در چهار ماه اول سال جاری میلادی با 3/43 در صد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به 12 میلیارد و 519 میلیون دلار رسید. بررسی بیلان تراز پرداختها یا تراز ارزی ترکیه که بانک مرکزی این کشور منتشر کرد، نشان می دهد مهمترین عامل در افزایش شدید کسری در تراز پرداختهای ترکیه ناشی از افزایش 45 در صدی کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه در چهار ماه اول سال جاری نسبت به چهار ماه اول سال 2005 میلادی است. در این دوره کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه به 12 میلیارد و 756 میلیون دلار رسید. کارشناسان اقتصادی در آنکارا پیش بینی می کنند با این روند که بیشتر ناشی از افزایش شدید و بی رویه ارزش واحد پول ملی ترکیه در قبال اسعار معتبر خارجی است، کسری در تراز ارزی ترکیه به مرز 30 میلیارد دلار برسد. با لحاظ این که کسری یک ساله در تراز ارزی منتهی به ماه آوریل امسال به 8/26 میلیارد دلار رسید، می توان پیش بینی کسری 30 میلیارد دلاری برای پایان سال جاری میلادی را رقمی واقع بینانه خواهد بود. کسری در تراز ارزی ترکیه در سال گذشته 23 میلیارد دلار اعلام شده است. رشد شدید کسری در تراز ارزی ترکیه که به مفهوم افزایش بیش از پیش استقراض خارجی است، نگرانیهایی را در محافل اقتصادی ترکیه به وجود آورده است. خاورم/2011/230
۰ نفر