۳ دی ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6615893
T T
۰ نفر
ارتباطات موثر کارکنان یک واحد اقتصادی تاثیر مثبتی در کارایی آن واحد دارد ..................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/10/86 داخلی.اقتصادی.روابط کارکنان یک استاد دانشگاه گفت: ارتباطات موثر میان کارکنان یک واحد اقتصادی باعث می شود کارآیی آن واحد اقتصادی افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، نشست علمی "روابط سازمانی موثر" روز دوشنبه از سوی موسسه کار و تامین اجتماعی در محل وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.
در این نشست که "اکرم منتظرالظهور" به ارایه نظرات خود در خصوص این موضوع پرداخت و متفاوت از نشستهای قبلی موسسه بود، با ایجاد گفت و گو با مخاطبان نظرات خود را ارایه کرد.
وی در ابتدا موضوع شناخت موانع ارتباطی را مورد بحث و گفت و گو قرار داد و افزود: یکی از موانع ارتباطی قضاوت افراد است که به طور معمول افراد را دچار پیشداوری می کند.
وی با انتقاد به موانع ارتباطی، اظهار داشت: در صورتی که اصول اساسی ارتباط را به کار نگیریم روابط انسانها در یک فضای ابهام آمیز قرار خواهد گرفت.
منتظرالظهور از شرکت کنندگان در این نشست تفاوت مهارت و یادگیری را پرسش کرد که نتیجه گیری از جوابهای متفاوت آنها به این جمله منتج شد که مهارت قدرت کاربرد مقوله یادگیری (اطلاعات ) است.
وی معتقد است: یادگیری را می توان به مهارت تبدیل کرد و ارتباط عالی ترین دستاورد بشر است که تاکنون انسانها به آن دست یافته اند.
وی که استاد دانشگاه اصفهان است، یادآور شد: در ارتباط میان انسانها باید مهارتهای گوش کردن را افزایش داد که مهارتهای توجه، پیگیری و انعکاسی از این مهارتها است.
به گفته این متخصص امور روانشناسی، اساس ارتباط با دیگران ارتباط با خود است و در صورتی که افراد نتوانند با خود روابط شفافی داشته باشند به طور یقین نمی توانند در یک واحد اقتصادی با دیگر همکاران خود ارتباط معقولی ایجاد کنند.
این استاد دانشگاه گفت: به طور معمول در ارتباط با یکدیگر افکار خود را باز نمی کنیم و ارتباطات شفاف نیست.
وی تاکید کرد: در صورتی که در روابط یک واحد اقتصادی به طور دائم از توجیه و دلیل تراشی استفاده شود به طور یقین نمی توان به بهینه سازی روابط رسید.
این نشست با بحث و گفت و گو میان شرکت کنندگان ادامه یافت.
موسسه کار و تامین اجتماعی از جمله سازمانهایی است که همواره به عنوان اتاق فکر در خصوص موضوع کار و اشتغال مطالعات بسیاری را انجام و نتایج ارزنده ای را در خصوص موضوعات یاد شده ارایه داده است.
نشستهای علمی این سازمان روزهای دوشنبه در خصوص موضوعهای مختلف در ارتباط با مسائل کار و اشتغال برگزار می شود.
اقتصام ** 9123 ** 1558 شماره 053 ساعت 12:54 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد