۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6607945
T T
۰ نفر
بیش از 24 میلیارد ریال اعتبار صرف توسعه امور آب بروجرد شد ...........................................................
بروجرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/07/86 داخلی.اقتصادی.عمرانی.
مسوول امورآب بروجرد گفت: درنیمه نخست امسال 24 میلیارد و 850 میلیون ریال اعتباراستانی و ملی صرف توسعه طرحهای آبرسانی این شهرستان شد.
"غلامحسین بنادری" دوشنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: این میزان اعتبار برای اجرای هشت طرح آبرسانی بلند مدت این شهرستان هزینه شد.
وی اظهارداشت: طرحها شامل احداث مخزن آب ناحیه پنج و شش شهرک اندیشه، مخزن 10 هزار و دو هزار متر مکعبی ابراهیم آباد در محل ایستگاه پمپاژ و مخزن چشمه غازی و اجرای خطوط جمع آوری پنج حلقه از چاههای نصیرآباد است.
بنادری گفت: 18 میلیارد و 900 میلیون ریال ازاین اعتبارات ازمحل منابع ملی جذب شده است.
مسوول امور آب بروجرد افزود: احداث بند انحرافی جوب راست، پوشش کانال بندیزه به طول 400 متر، اجرای کانال فاز دو نصیرآباد و احداث ساختمان اداری از دیگر طرحهای در حال اجراست که ازمنابع استانی تامین اعتبار شده است.
وی اظهارداشت: دراین مدت به 900 مورد شکایت منابع آب زیرزمینی که عمده چاههای کشاورزی وصنعتی دارای پروانه بهره برداری می باشد رسیدگی ازاین تعداد شش مورد بدلیل تخلف درتوزیع عادلانه آب به مراجع قضایی معرفی شدند.
بنادری صدور 17 پروانه برداشت از منابع آبی واحدهای صنعتی، اخطاربه 49 مالک چاههای کشاورزی بدهکار مالیاتی و اجرای عملیات مختصات چاهها (UTM) طول و عرض جغرافیایی به تعداد 800 مورد رااز دیگر اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال برشمرد. ک/3 634/2624/1760 شماره 142 ساعت 18:47 تمام
۰ نفر