۱ مهر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6605008
T T
۰ نفر
استاندار هرمزگان خواستار اطلاعرسانی بیشتر در زمینه تسهیلات اشتغالزایی شد ......................................................................
بندرعباس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/07/86 داخلی.اقتصادی.اشتغال.استاندار استاندار هرمزگان، گفت: هنوز بسیاری از افراد اجتماع، از ظرفیتهای ایجاد شده در زمینه تسهیلات بنگاههای زودبازده بی خبر هستند و به همین دلیل دستگاههای اجرایی بایستی برای اطلاعرسانی در این زمینه، فعالتر عمل کنند.
"عبدالعلی صاحب محمدی"، یکشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: هر چند اکثر مدیران، فعالیت قابل قبولی در این زمینه دارند ، اما بدنه اجرایی دستگاهها و رده های پایین تر بایستی در این زمینه دلسوزانه تر عمل کنند.
رییس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هرمزگان، همچنین خواستار بررسی سهم انجام شده دستگاههای مختلف از تکالیف مصوبشان در این زمینه شد.
صاحب محمدی گفت: این بررسیها بایستی با تفکیک شهرستانی همراه باشد و فرمانداران نیز برای ارائه توضیح، در نشستهای این کارگروه حاضر شوند.
استاندار هرمزگان، همچنین بر لزوم توجه بیشتر به اشتغال روستاییان و همچنین نظارت بیشتر بر روند اعطا کردن و هزینه شدن این تسهیلات تاکید کرد.
در این نشست، گزارش پنج طرح بالای 10 میلیارد ریال ارائه شد، که اعطای تسهیلات به آنها به تصویب این کارگروه رسید.
شبس/7192/667/1460 شماره 080 ساعت 20:02 تمام
۰ نفر