۶ شهریور ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6602069
T T
۰ نفر
ششمین موسسه سرم سازی رازی کشور در اراک به بهره برداری رسید .........................................................
اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/06/86 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.سرم سازی.
در پنجمین روز هفته دولت، بهره برداری از ششمین شعبه موسسه سرم سازی رازی کشور در اراک روز سه شنـبه با حضور رییس مرکـز تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد.
برای ساخت وتجهیز این موسسه با مساحت یکصد هکتار و زیربنای شش هزار متر مربع در مجـموع 15 میلیارد ریال هزیـنه شده که با تکمیل آن 300 فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.
موسسه سرم سازی رازی اراک به عنوان مرکزتخصصی آنتی ژنهای تشخیصی و کیتهای آموزشی دامپزشکی کشور دارای بخشهای آزمایشگاه ویروس شناسی، باکتری شناسی، بیولوژی سلولی، کشت سلول، بیوشیمی و ژنتیک است.
ارتقای سطح بهداشت دام و طیور، بهبودسطح کیفی وکمی محصولات دامی و جامعه انسانی و مبارزه با بیماریهای مشترک انسان ودام از اهداف ایجاد این موسسه سرم سازی است.ک/3 560/557 شماره 097 ساعت 13:48 تمام
۰ نفر