۱۸ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6599586
T T
۰ نفر
ثروت دامی خوزستان بیش از 9 هزار میلیارد ریال برآورد شد ........................................................
اهواز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/05/86 داخلی.اقتصادی.دامپزشکی.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: ثروت دامی این استان بیش از 9 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
دکتر "محمدرضا حزبئی"، پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا این میزان را ارزش ریالی قیمت پایه دام ثابت و عشایر در بازار روز خوزستان عنوان کرد.
وی گفت: بر این اساس قیمت پایه دام ثابت خوزستان بیش از هشت هزار میلیارد ریال است.
دکتر حزبئی ارزش پایه دام گوسفند و بز را در خوزستان بیش از دو هزار میلیارد ریال، گاو بومی را بیش از یکهزار میلیارد ریال و گاو دورک را بیش از دوهزار میلیارد ریال عنوان کرد.
وی ارزش پایه گاوهای اصیل خوزستان را 510 میلیارد ریال، گاومیش های استان را بیش از دوهزار میلیارد ریال، ارزش شترهای استان را بیش از 30 میلیارد ریال و ارزش طیور استان را بیش از 60 میلیارد ریال دانست.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان قیمت پایه دام عشایر این استان را نیز بیش از 890 میلیارد ریال ذکر کرد.
وی جمعیت دام استان را 5/9 واحد دامی و 32میلیون قطعه طیور گوشتی برشمرد و اظهار داشت: خوزستان با این تعداد جمعیت دامی در رتبه پنجم کشور قرار دارد.
طبق اظهار رییس سازمان دامپزشکی کشور، ثروت دامی کشور پس از نفت دومین ثروت کشور به حساب می آید.
7163/640 شماره 012 ساعت 09:23 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد