۲۲ تیر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6598044
T T
۰ نفر
موسسه یوریسپس : در ایتالیا فقر حتی میان کت و شلواری هاافزایش یافته است ......................................................................
رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/04/86 خارجی.اقتصادی.فقر.یوریسپس.ایتالیا موسسه آماری "یوریسپس" ازافزایش فقر درایتالیا حتی میان قشرهای متوسط جامعه و به اصطلاح کت و شلواری ها که حقوقی ثابت دریافت می کنند ، خبر داد.
روزنامه ایتالیایی "کوریره دلاسرا" روز جمعه به نقل از این گزارش نوشت: فقر میان کت و شلواری ها و یابه عبارتی کارمندانی که حقوق ثابت دریافت می کنند رو به افزایش است.
این قشر متوسط جامعه همواره بیشتر به بوفه های موسسات خیریه و خوابگاه های عمومی مراجعه می کنند.
دو میلیون و پانصد هزارخانواده ایتالیایی در خطر فقر قرار دارد و 11 درصد کل خانواده ها برابر با حدود 8 میلیون نفر با درآمد خود به سختی به پایان ماه می رسند.
در ایتالیا هم اکنون 15 میلیون نفر ( 23 درصد جمعیت ) درشرایط فقر و یا چند قدمی فقر زندگی می کنند.
از سال 2001 تا 2005 حقوق کارمندان درایتالیا 20 درصد قدرت خرید خود را از دست داده است.
بسیاری از خانواده ها نیز بدهکار شده و این بدهی از سال 2005 تا 2006 میلادی 5/9 درصد افزایش یافته است درحالیکه 1/5 درصد خانواده ها حتی موفق به پرداخت قسط وام مسکن خود نیز نشده است.
ایتالیایی ها در قبال این فقر که همواره گسترده تر می شود کمربندهایشان را سفت تر کرده و هزینه ها را کاهش می دهند.
اروپام/315/2171 Eurispes شماره 030 ساعت 12:43 تمام
۰ نفر