۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6597956
T T
۰ نفر
شهردار مشهد 70 درصد اقتصاد این شهر را متکی به خدمات دانست .........................................................
مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/86 داخلی.اقتصادی.خدمات شهری.
شهردار مشهد گفت: امروز 70 درصد اقتصاد این شهر متکی به بخش خدمات است.
محمد پژمان روز چهارشنبه در دیدار با رووسای مجامع امور صنفی مشهد افزود: با این حال 50 درصد واحدهای صنفی در مشهد رسمیت ندارند و افراد بدون مهارت لازم وارد عرصه بازار می شوند لذا برای خود و شهروندان مشکلاتی را ایجاد می کنند.
وی محور رونق بخش خدمات را حضور میلیونها زائر در مشهد ذکر کرد و گفت: رفتار و ارتباط این واحدها نقش تعیین کننده ای در رضایت و یا عدم رضایت زوار و شهروندان دارد.
او با اشاره به استقرار برخی از واحدهای تجاری در مراکز که خلاف قانون شهرسازی است افزود: بیشترین مشکلات شهری ما ناشی از عدم رعایت مکان گزینی مناسب برای مشاغل صنفی و خدماتی است.
وی مزاحمتهای شهری، آلودگی هوا و در نتیجه وارد آمدن خسارت روحی و روانی به شهروندان را به جهت عدم رعایت این امر از جمله تبعات آن دانست و گفت: برای هر شغلی باید ضوابطی تعیین شود و متولیان اصناف در جهت ساماندهی امور مشاغل تلاشهای لازم را به عمل آورند.
شهردار مشهد افزود: باید این ضوابط باشد تا آنانی که فاقد مجوزهای لازم برای دایر کردن یک کسب و کار در این مشاغل هستند رسمیت یابند.
وی در ادامه سرمایه اصلی شهرداری را شهروندان دانست و گفت: اساس تشکیل شهرداری خدمتگزاری به مردم است لذا باید با بسیج تمام امکانات، رفاه و خدمات مطلوب شهروندان فراهم شود.
او همچنین با اشاره به دخالت فرهنک در عرصه داد و ستد بیان کرد: برخی اختلافات واحدهای تجاری با مشتریان ناشی از عدم فرهنک سازی در این زمینه است لذا باید صاحبان بنگاههای تجاری نوع نگاه و ارتباط خود با شهروندان را بهبود بخشند.
وی افزود: باید نهایت تلاش خود را در تکریم زوار و مجاوران حضرت رضا(ع) بروز دهیم و با بسیج همه امکانات سعی کنیم تا ضمن فراهم آوردن رفاه و آسایش آنان واحدهای تجاری نیز فعالیت داشته باشند.
شهردار مشهد در ادامه با بیان اینکه شهرداریها دولتی نیستند اما عملکرد این نهاد مردمی، عملکرد نظام ارزیابی می شود گفت: مدیران و کارکنان شهرداری هم موظفند برای کاهش نارضایتی شهروندان تمام تلاش خود را به کار بندند.
وی طولانی بودن انجام کار در مراجعات حضوری، عدم برخورداری امور از نظامی روشن و مشخص، عدم احترام و اعتماد متقابل به شهروندان و وجود روحیه اقتدارگرایی دولتی در شهرداری را از جملع علل بروز نارضایتی در مردم دانست.
او با تاکید بر تاثیر رفتار مناسب کارگزاران با شهروندان در کاهش نارضایتیها به حد صفر گفت: تحقق این هدف ایده آل اما شدنی است تا مردم نسبت به این مجموعه احساس تعلق نمایند.ک/2 2713/662/660 شماره 119 ساعت 15:42 تمام
۰ نفر