۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6597911
T T
۰ نفر
تدوین استاندارد ملی کارتهای هوشمند امری اجتناب ناپذیر است ...........................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/86 داخلی.اقتصادی.کارت هوشمند.
مدیرکل تدوین استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: با توجه به افزایش استفاده از کارتهای هوشمند اعم از سوخت، عابربانک و... در ایران ، تدوین استاندارد و تاسیس آزمایشگاههای مربوطه امری اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، "عبدالرحمان پورحبیبی" روز چهارشنبه با بیان این مطلب افزود: تدوین استاندارد کارت هوشمند در زمره اولویتهای تدوین استانداردهای ملی قرار دارد.
وی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون یکی از معضلات توزیع کنندگان اصلی کارت هوشمند، نبود تعریفی مشخص در روش آزمایش (تست )استاندارد کارت هوشمند است.
در صورتی که با تدوین استانداردها و تاسیس آزمایشگاهی جهت انجام آزمونهای مربوطه، بسیاری از امور تسهیل و معضلات موجود نیز رفع خواهد شد.
مدیر کل تدوین استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان اینکه سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) استانداردهای مختلفی در زمینه کارتهای هوشمند از جمله چگونگی انجام آزمونهای مربوطه به ساختار فیزیکی و پروتکلهای ارتباطی کارت با دستگاه و نحوه خواندن ارایه کرده است ، تاکید کرد، موسسه استاندارد در نظر دارد با همکاری مراکز ذیربط سایر استانداردهای مورد نیاز را تدوین کند.
اقتصام / 1558 / 1557/ شماره 069 ساعت 13:14 تمام
۰ نفر