۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6596004
T T
۰ نفر
مدیر روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد ........................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/03/86 داخلی.اقتصادی.مناطق آزاد.
دکتر "محمود صلاحی" دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی احکام جداگانه ای رییس دفتر دبیر و مدیر روابط عمومی این دبیرخانه را منصوب کرد.
به گزارش روز شنبه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در احکام جداگانه ای دبیر شورایعالی مناطق آزاد،"مظفر ترابی" به عنوان مشاور و رییس دفتر دبیر و "احد امیراحمدی" دبیر کمیسیون ارزش افزوده نیز با حفظ سمت به عنوان مشاور دبیر و مدیر روابط عمومی این دبیرخانه منصوب شدند.
گفتنی است، امیرمحمدی پیشتر عهده دار مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت تعاون بوده است.
اقتصام. 1574/1558/ شماره 084 ساعت 35:14 تمام انتهای پیام D26.17-35-14
۰ نفر