۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6573145
T T
۰ نفر

اختصاصی ایرنا /

۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6573145
اختصاصی ایرنا / از حداکثر ظرفیت صنعتی کشور باید استفاده شود ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/06/26 اقتصاد.توسعه فعالیت های مولد .اقتصاددان یک کارشناس مسایل اقتصادی می گوید : با حمایت های مادی و معنوی دولت باید از ظرفیت ایجاد شده در زمینه فعالیت های صنعتی ، استفاده کرد.
مرتضی نقی زاده روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این مطلب اظهار داشت : باید تولید را در کشور از طریق ارتقای بهره وری در واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی افزایش داد و از این رهگذر بین بخش های عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کرد .
این کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است که با توازن بین عرضه و تقاضا از نوسان ها و فشارهای تورمی در کشور کاسته می شود.
نقی زاده در ادامه اظهار داشت : این امر منوط به فعالیت های سازمان یافته و هدفمند واحدهای صنعتی،تامین نیازهای مالی و خرید و تامین بموقع مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در کشور است .
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی در کشور گفت :با صرف سرمایه گذاری های سنگین در کشور ، ظرفیت سازی هایی در بخش صنعت صورت گرفته است ، اما هم اکنون به دلیل برخی محدودیت ها در تامین مواد اولیه و کمبود منابع مالی مناسب ، بخشی از ظرفیت صنعتی کشور بلااستفاده مانده است .
برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که بخشی از ظرفیت صنعتی ایجاد شده در کشور، به سبب کمبود مواد اولیه و منابع مالی در گردش و نبود نقدینگی مناسب ، بدون استفاده مانده است که این وضعیت به نفع اهداف اقتصادی کشور نیست .
نقی زاده در همین حال اظهار داشت : با تعامل بیش از پیش دستگاه ها بسیاری از موانع موجود در عرصه فعالیت های تولیدی رفع خواهد شد و این امر در نهایت به توسعه فعالیت های اقتصادی و صنعتی ، اشتغالزایی و کاهش بیکاری در جامعه منجر می شود .
وی در ادامه گفت وگویش با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : برای کاهش هرچه بیشتر بیکاری در کشور باید از ورود بی رویه کالاهای مصرفی جلوگیری شود و در مقابل از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی در جهت توسعه فعالیت ها حمایت گردد.
نقی زاده در خاتمه گفت : باید واردات کشور به کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مواد اولیه ای که امکان تامین انها در داخل نیست ، محدود شود .
اقتصام ** 9103 ** 1557 شماره 041 ساعت 16:49 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد