۱۴ شهریور ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6572625
T T
۰ نفر

با تصویب دولت /

۱۴ شهریور ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6572625
با تصویب دولت / منابع قرض الحسنه بانک مسکن 700میلیارد ریال افزایش یافت ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/06/14 اقتصاد.اقتصادکلان .بانک ها.بانک مسکن با تصویب هیات دولت، منابع قرض الحسنه بانک مسکن برای پرداخت به اقشار کم درآمد، 700میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد بند الف ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ ت 373 ه دهم دی ماه سال 1386، تصویب کردند در ماده (15) آیین نامه اعطایی تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، موضوع تصویب نامه شماره 17492/ ت 34916ه بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال 85، عبارت در سال های 1385و 1386 مبلغ هشتصد میلیارد( 800000000000) ریال و در سالهای 1387 و 1388 مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال جایگزین عبارت طی سالهای 1385تا 1388 همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال می شود.
براساس ماده 15تصویب نامه گذشته در سال 1384 معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک مسکن و طی سالهای 1385تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه کلیه بانک های کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت مفاد این فصل به مستاجران کم درآمد شهری پرداخت شود.
این مصوبه یازدهم شهریور ماه از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی ، بنیادمسکن انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است .
اقتصام 1375** شماره 009 ساعت 13:47 تمام
۰ نفر