۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6541497
T T
۰ نفر
تاکید رییس جمهوری بر احداث 863هزار هکتار شبکه های اصلی و فرعی آبیاری ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/23 اقتصاد.نیرو.مدیریت منابع اب تهران - مشاور مدیرعامل مدیریت منابع اب ایران گفت: رییس جمهوری با توجه به فرایند مدیریت مصرف اب در بخش کشاورزی، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی را موظف کرده تا طی یک تا 2 سال اینده نسبت به احداث 523 هزار هکتار شبکه اصلی و 340 هزار هکتار شبکه فرعی ابیاری اقدام نمایند.
سید مجتبی نبوی رضوی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با حمایت دولت وبازنگری فرایندها، بازسازی و بالفعل نمودن ظرفیت های اقتصادی ، کارفرمایی و مشاوره ای می توان از فرصت تاریخی ایجاد شده بهره برداری کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 7/1 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه های آبیاری وزهکشی مدرن قراردارند، ادامه داد: با توجه به احداث سدهای مخزنی به منظور مدیریت بهبینه مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان کاربرد آب بیش از یک میلیون هکتار دیگر از اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه های آبیاری قرار گیرند.
نبوی اظهارداشت: ایران در اقلیم خشک ونیمه خشک جهان قراردارد ومقادیر نزولات جوی به اندازه کافی نیست وعلاوه بر آن بارش ها عمدتا اواخر پاییز وزمستان واوایل بهار بوقوع می پیوندد.
وی با بیان اینکه در این فصول کشت،کار وکشاورزی صورت نمی گیرد، اظهارداشت : در برنامه های اول تا چهارم توسعه تلاش ها بیشتر بر احداث سدهای مخزنی متمرکز بود تا بدین ترتیب آب مورد نیاز آبیاری محصولات کشاورزی در فصول کم باران تامین شود.
نبوی در خصوص احداث شبکه های آبیاری در اراضی پایین دست سدها نیز افزود: در حال حاضر احداث شبکه های آبیاری در سدهای کرخه ، کارون 3 و کوثر ، سلکان فارسی ، خداآفرین و سبلان و هراز والبرز در اولویت قراردارد .
وی در خصوص برنامه ریزی برای بهره برداری از چاهها ومنابع آب زیرزمینی گفت : با توجه به مدیریت منابع آب زیرزمینی وزارت نیرو موظف شده ظرف مدت کوتاهی میزان استحصال از منابع آب زیرزمینی را از طریق نصب کنتورهای حجمی کنترل نماید .
نبوی در خصوص مطلوب نبودن راندمان آبیاری به رغم سرمایه گذاری های صورت گرفته افزود:با توجه به اینکه بیش از 90 درصد اراضی کشاروزی به روش ثقلی با استفاده از کانال و نهر سنتی و خاکی ابیاری می شود برای افزایش راندمان باید تمهیدات لازم صورت گیرد .
وی توضیح داد: به عنوان مثال استفاده از لوله ، پوشش انهار، احداث شبکه های فرعی و تسطیع ونوسازی اراضی آب باعث می شود تا راندمان ابیاری از 35 درصد به 55 درصد ارتقاء یابد بطوری که با این اقدامات امکان افزایش زیر کشت وتولیدات به میزان 50 درصد نسبت به وضع موجود دور از انتظار نخواهد بود.
نبوی با تاکید براینکه با توجه به تمرکز برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها برای احداث سدهای مخزنی باید تناسب سرمایه گذاری ها متعادل وبه جهت احداث شبکه های ابیرای تغییر یابد، گفت:در حال حاضر مطالعات لازم برای احداث شبکه های ابیاری در بیشتر دشت های کشور انجام شده و با توجه به محدودیت منابع اعتباری به تدریج در دست اجرا می باشد.
مشاور مدیرعامل مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد:باید مدیریت آب کشور برمحور مدیریت مصرف متمرکز شود وبا توجه به سدهای ساخته شده، قبل از هر تصمیمی برای احداث سدهای جدید اثرات اجرای آن بر سدهای پایین دست و منابع آب زیرزمینی وتلاب ها ودریاچه های طبیعی و حفظ نبات مطالعه صورت گیرد.
اقتصام 1319**1053** شماره 020 ساعت 11:02 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد