۶ بهمن ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6538404
T T
۰ نفر
حجم آب موجود در مخزن سدهای تهران 422 میلیون مترمکعب است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/11/06 اقتصاد.آب.تهران تهران - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: حجم آب موجود در مخزن سدهای استان تهران 422 میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 90 میلیون مترمکعب کمتر کاهش نشان می دهد.
گزارش ایرنا از وزارت نیرو حاکی است، خسرو ارتقایی اظهار داشت: بیشترین میزان کاهش حجم سد در حوزه آب منطقه ای تهران با 66 میلیون مترمکعب در سد کرج اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: ورودی آب به مخزن سدهای تهران در سال جاری بیش از 35 درصد کاهش یافته بطوری که حجم ورودی آب به مخازن یادشده از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 157 میلیون مترمکعب بوده در حالی که این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 245 میلیون مترمکعب ثبت شده است.
وی تصریح کرد: علت این امر کاهش شدید میزان بارندگی در پاییز امسال و نیز برودت هوای دی ماه و کندی در روند ذوب شدن پوشش برفی در حوضه سدهای استان تهران است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، حجم بارش های تهران را از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ) تاکنون افزون بر 3.91 میلی متر اعلام کرد که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته و دوره درازمدت به ترتیب 14 و 27 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: میزان بارندگی در زمان مشابه سال پیش 106 میلی متر و در دوره درازمدت نیز 125 میلی متر به ثبت رسیده و از سویی بارش های دی ماه سال جاری در مقایسه با سه ماهه پاییز مناسب بنظر می رسد.
ارتقایی با بیان اینکه متوسط دمای هوا در دی ماه سال گذشته در مجموع نزدیک به شش درجه بالای صفر بوده، اظهار داشت: برودت هوا در سال جاری در چهار حوضه آبریز سدها در استان تهران نزدیک به سه درجه زیر صفر به ثبت رسیده و سبب شده پوشش برف کمتر ذوب شود که این امر به افزایش حجم آب پشت سدهای استان در آینده کمک خواهد کرد.
وی در پایان اظهار داشت: حجم بارش ها در دی ماه جاری 42 میلی متر بود که از رشد چشمگیری در مقایسه با دی ماه سال گذشته و نیز دوره درازمدت برخوردار است بطوری که میزان بارندگی در دی ماه سال گذشته و دوره درازمدت بترتیب 16 و 36 میلی متر بوده است.
اقتصام **9169** 1558 شماره 046 ساعت 16:13 تمام
۰ نفر