۲۹ دی ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6537974
T T
۰ نفر
مشکل تطبیق احکام کارگزینی مستخدمین سال 88 به بعد حل شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/10/29 اقتصاد.دولت.بخشنامه تهران - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی، با صدور بخشنامه ای مشکل تطبیق احکام کارگزینی مستخدمین سال 88 به بعد حل شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لطف الله فروزنده در بخشنامه ای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد احکام کارگزینی کارمندانی را که بعد از یکم فروردین ماه سال 88 استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند از تاریخ استخدام، تطبیق دهند.
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نشست سوم آبان ماه امسال بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای ردیف های 4-5 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مشکل تطبیق احکام کارگزینی مستخدمین سال 88 به بعد را حل کرد.
براساس این بخشنامه دستگاه های اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از یکم فروردین سال 88 استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند.
یادآور می شود، بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری افرادی که دارای حکم استخدامی قبل از یکم فروردین سال 88 بودند مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق به آنها تعلق می گرفت اما این تفاوت تطبیق به کارمندانی که بعد از تاریخ یادشده استخدام شده بودند تعلق نمی گرفت که با بخشنامه اخیر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور این مشکل حل شده است.
اقتصام ** 9123 ** 1558 شماره 022 ساعت 10:43 تمام
۰ نفر