۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6526611
T T
۰ نفر

توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد:

۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6526611
توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد: تصمیمات جدید دولت برای تسریع در ساخت مسکن مهر ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/04/26 اقتصاد.داخلی.دولت.مسکن مهر تهران - براساس تازه ترین تصمیمات کارگروه مسکن واگذاری مسکن مهر به کارمندان انتقالی از تهران بدون محدودیت و پرداخت متمم افزایش وام مسکن مهر در هر مرحله ساخت از جمله مفاد تصویب شده است.
گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عدم الزام رعایت الگوی مصرف مسکن مهر در واحدهای ساخته شده در اراضی ملکی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بصورت اضافه اشکوب از دیگر مصوبات کارگروه یادشده است.
برپایه این گزارش کارگروه مسکن در ادامه اقدامات زیرساختی دولت برای رفع مشکل مسکن مردم و بمنظور کمک به افزایش سرعت اجرای پروژه های مسکن مهر در نقاط مختلف کشور تصمیماتی جدید را اتخاذ کرده است.
براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه 24 خرداد ماه امسال اتخاذ شده کارکنان دستگاه های دولتی که براساس آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهر ها به سایرشهرهای کشور(موضوع تصویب نامه مورخ12 شهریور سال 86) منتقل و از تسهیلات مسکن مهر بهره مند می شوند، از دارا بودن سایر شرایط متقاضیان مسکن مهر معاف می باشند.
از آنجا که طبق ماده 17 آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران (مصوب اسفند1388 هیات وزیران )اعطای تسهیلات مندرج در مصوبه سال 1386 خروج کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن به مشمولان متقاضی انتقال در سال جاری بلامانع است، از این رو اعطای تسهیلات مسکن مهر به تمام کارمندان انتقالی از تهران تعلق می گیرد و کارکنان یادشده از دارا بودن سایر شرایط متقاضیان مسکن مهر (همچون عدم سابقه دریافت وام مسکن یا زمین دولتی ) معاف هستند.
براساس این مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) مجاز است واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال احداث متعلق به خود را پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده با فاصله 10 روز و گذشت یک ماه از تاریخ دومین آگهی در صورت عدم وجود متقاضی خرید یا برنده مزایده، به قیمت کارشناسی روز (ولو آنکه از بهای تمام شده کمتر باشد) و مطابق دستورالعملی که توسط هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تهیه و به تایید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید به فروش برساند.
در مواردی که عرصه واحدهای مسکونی یادشده بصورت حق بهره برداری (اجاره 99 ساله )و اعیان آنها به قیمت کارشناسی روز به واجدین شرایط واگذار می شود انتشار دو نوبت آگهی و انجام مزایده الزامی نیست.
** رعایت الگوی مصرف مسکن طبق تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، میانگین زیربنای مفید واحدهای احداثی در هر پروژه در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 75 مترمربع و در سایر شهرها 100 مترمربع است. تمام پروژه های مسکن مهر که در اراضی واگذاری دولتی اعم از انبوه سازی، تعاونی و گروه های چند خانواری احداث می شوند ملزم به رعایت الگوی مصرف مسکن می باشند. در پروژه های مسکن مهر که در اراضی ملکی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بصورت اضافه اشکوب احداث می شوند ضمن استفاده از تسهیلات و یارانه مسکن مهر الزامی به رعایت الگوی مصرف وجود ندارد.
** تسریع در پرداخت وام براساس این مصوبه مراحل پرداخت تسهیلات احداث واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مسکن مهر به این ترتیب تعیین شد که تا پایان فونداسیون 15 درصد، پایان اسکلت و سقف 40 درصد، پایان سفت کاری 30 درصد و پایان نازک کاری 15 درصد وام اختصاص خواهد یافت.
پیش از این بعد از اتمام اسکلت 30 درصد وام مسکن مهر در اختیار سازندگان قرار می گرفت که با مصوبه جدید به 40 درصد افزایش یافته تا تسهیلات با سرعت بیشتری به سازندگان اعطا شود.
** پرداخت متمم وام مسکن مهر در هر مرحله نمایندگان ویژه رئیس جمهور همچنین با اصلاح تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر (موضوع تصمیم نامه مورخ 23/12/88 درباره افزایش وام مسکن مهر از 15 به 20 میلیون تومان ) شرط اعطای متمم مسکن مهر به واحدهای در حال ساخت -صرفا در مرحله بعد از سفت کاری < را حذف کردند. بدین ترتیب چنانچه واحدهای در حال ساخت مسکن مهر که قبلا از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده اند با تشخیص وزارت مسکن نیاز به تسهیلات تکمیلی داشته باشند ، تسهیلات تکمیلی تا رقم 20 میلیون تومان برای ساخت غیرصنعتی و 25 میلیون تومان برای ساخت صنعتی به آنها پرداخت می شود.
با اصلاح صورت گرفته بانک ها ملزم شده اند که متمم ناشی از افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به 20 و 25 میلیون تومان را پرداخت کنند.
براساس این مصوبه بانک ها مجازند بنابه درخواست بانک مسکن و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ضمانتنامه پیش پرداخت برای قراردادهای مشارکت مدنی ساخت مسکن مهر بمنظور دریافت 20 درصد از تسهیلات مربوط را صادر و در اختیار سازندگان آنها قرار دهند.
این مصوبه توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 23/4/1389 جهت اجرا ابلاغ شده است.
اقتصام ** 1559 ** 1558 شماره 044 ساعت 17:04 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد