۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6522849
T T
۰ نفر
ارزش سهام خودروسازان شش هزار میلیارد ریال افزایش یافت ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/02/20 اقتصاد.بورس.خودرو تهران - در بین شرکت های فعال گروه خودرو و ساخت قطعات، بیشترین رشد ارزش بازار با 5/3 هزار میلیارد ریال از ابتدای امسال تا 20 اردیبهشت به سایپا اختصاص یافت.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا )، طی فروردین و اردیبهشت امسال در مجموع بیش از یک میلیارد و 806 میلیون سهم و حق تقدم خودرو سازان در بورس تهران بیش از سه هزار میلیارد ریال از کل چرخش مالی بورس را به این گروه اختصاص داد.
براین اساس، سهامداران خودرویی برای دادوستد این تعداد سهام 79 هزار و 463 بار به شرکت های کارگزاری بورس مراجعه و فرم درخواست مبادله سهام پر کردند تا به تغییر مالکیت سهام بپردازند.
** سایپا در صدر خودروسازان براساس آمار ارایه شده، از حجم 8/1 میلیارد سهمی مبادله شده در تالار سهام، 730 میلیون سهم سایپا توسط سرمایه گذاران در بازار تغییر مالکیت یافت تا سایپا به تنهایی حدودو 40 درصد از کل حجم مبادلات این گروه را به دوش بکشد.
بنابراین برای دادوستد این حجم از سهام سایپا بیش از 4/1 هزار میلیارد ریال در 32 روز مبادلاتی به حساب کارگزاران واریز شده است. سهامداران برای تغییر مالکیت 29 هزار و 387 سهم، فرم درخواست مبادله پر کردند.
البته سرمایه گذاران بر روی سهام سایپا، طی 32 روز کاری این سهم 94/17 درصد به ارزش دارایی شان افزوده شد تا این سهم بیشترین رشد قیمت سهام را پس از رنا به خود اختصاص دهد.
در عین حال، در این مبادلات بیش از 413 میلیون سهم سرمایه گذاری رنا به ارزش 713 میلیارد ریال مبادله شد تا خریداران این سهم که 11 هزار و 865 بار به کارگزاران مراجعه کرده اند 62 درصد رشد قیمت را طی سال جاری کسب کنند.
در این دوره کاری، ایران خودرویی ها شاهد دادوستد بیش از 307 میلیون سهم شان در بازار بودند که خریداران برای این جابه جایی 497 میلیارد ریال سرمایه گذاری کردند که از بابت سرمایه گذاری خود 67/15 درصد به قیمت سهام شان افزوده شد.
** رشد 6000 میلیارد ریالی ارزش بازار سهام گروه 32 شرکتی خودروسازان طی سال جاری شاهد رشد حدود شش هزار میلیارد ریالی ارزش بازارشان بودند. ارزش دارایی سرمایه گذاران بورسی سهام خودروسازان، از 43 هزار و 187 میلیارد ریال ابتدای سال به 49 هزار میلیارد ریال در 20 اردیبهشت ماه رسید. این درحالی است که سرمایه این شرکت ها از 31 هزار و 846 میلیارد ریال ابتدای امسال تغییری نکرده است.
در بین شرکت های فعال این گروه بیشترین رشد ارزش بازار با 5/3 هزار میلیارد ریال به سایپا اختصاص یافت تا ارزش روز سهام این شرکت از 16 هزار میلیارد ریال به 19 هزار و 552 میلیارد ریال برسد.
ارزش سهام ایران خودرو نیز طی سال جاری از هفت هزار و 799 میلیارد ریال به 9 هزار میلیارد ریال رسید. سهام گروه بهمن نیز از سه هزار و 759 میلیارد ریال به چهار هزار و 220 میلیارد ریال افزایش یافت و 210 میلیارد ریال نیز به ارزش روز سهام سرمایه گذاری رنا افزوده شد تا ارزش کل این سهم به سه هزار و 102 میلیارد ریال برسد.
لازم به یادآوری است تقریبا ارزش سهام سایر شرکت های این گروه نیز روندی افزایشی داشت.
اقتصام ** 9141 ** 1558 شماره 044 ساعت 14:47 تمام
۰ نفر