۳۰ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6513451
T T
۰ نفر

بیش از 4/1 میلیون سهم در بورس سمنان معامله شد

۳۰ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6513451
گزارش بورس منطقه سمنان به ایرنا حاکی است از این تعداد 612 هزار و 700 سهم به ارزش بیش از یک میلیارد و 707 میلیون ریال خریداری و 842 هزار و 266 سهم به ارزش بیش از یک میلیارد و 799 میلیون ریال به فروش رسید.
49 درصد از ارزش معاملات روز چهارشنبه بورس سمنان به خرید و 51 درصد به فروش اختصاص داشت.ک/1 599/608
۰ نفر