۳۰ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6513394
T T
۰ نفر
فرماندار جیرفت در حاشیه افتتاح این طرح به خبرنگار ایرنا گفت: برای احداث راه روستایی ;گاوکان گوران ; و ;انار شیرین ; به طول سه کیلومتر، دو میلیارد و 170 میلیون ریال اعبتار هزینه شده است.
;ابراهیم غنچه پور ; افزود: با بهره برداری از این طرح 90 خانوار با جمعیتی بالغ بر 300 نفر نعمت راه آسفالته روستایی بهرمند شدند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای فاز دوم این طرح نیز روستاهای بیشتری از نعمت راه مناسب بهره مند خواهند شد.ک/3 7444/2624
۰ نفر