۶ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6510516
T T
۰ نفر
این تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر حذف تمام پست های نامه رسانی و غیرضروری ادارات و سازمان های دولتی و تبیین سیاست کلی دولت در متداول کردن شیوه مراجعه نکردن مستقیم به جای مراجعه حضوری مردم به ادارات و نیز به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به متقاضیان با استفاده از تمام ظرفیت های خدمات رسانی فعلی هر دو دستگاه صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی تهران، ;مجید کیان پور ; افزود: بر اساس این تفاهمنامه، شرکت پست امکان ثبت نام و تکمیل اطلاعات متقاضیان مسکن مهر را از طریق سامانه الکترونیکی وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.maskanmehr.net فراهم کرده است.
دبیر شورای مسکن استان تهران خاطرنشان کرد: متقاضیان مسکن مهر ساکن شهر تهران می توانند برای ثبت نام و نام نویسی به مراکز پستی مناطق 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 و در سایر شهرهای استان نیز به مراکز پستی شهرستان مربوطه مراجعه کنند.
تهرام**9103**/1556/
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد