۱۶ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6500438
T T
۰ نفر

در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات/

۱۶ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6500438
در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات/ رگولاتوری در انتظار ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت از سوی شورای رقابت است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/16 اقتصاد.ارتباطات.رگولاتوری تهران- مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: این سازمان در انتظار ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی شورای رقابت است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری ) ، حسن مهدوی روز سه شنبه افزود: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت می باشد .
وی افزود: با این وجود تاکنون دستورالعمل یاد شده برای اعمال وظایف قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نشده است که همچنان این سازمان منتظر ابلاغ دستورالعمل تصویب شده از سوی شورای رقابت است.
مهدوی افزود: براساس مصوبه هیئت محترم وزیران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه این سازمان، تدوین و تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کف و یا سقف آنها برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
مهدوی گفت: این بند به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد کیفی آنها در چارچوب قوانین و مقررات پیش بینی شده و به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
وی با اشاره به بند ط ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تصریح کرد : براساس این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کند.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده و گفت: براساس بند ج ماده 5 این قانون تعیین سیاست نرخ گذاری برکلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
اقتصام ** 1319**1579 شماره 025 ساعت 11:58 تمام
۰ نفر