۱۰ دی ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6402289
T T
۰ نفر
تعداد قربانیان مواد مخدر در سوییس کاهش یافت # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/83 نمایندگی.اجتماعی.سوییس.موادمخدر تعداد تلفات ناشــی از مصــرف بیش از حد مواد مخدر در سوییس طی 11 ماه گذشته کاهش یافت و به 95 تن رسید. به گزارش روز پنجشنبه سایت خبرهای سوییس، شمــار قربانیان مصرف افراطی مواد مخدر در سال 1992، به اوج خود یعنی 419 تن رسید کــه با اجرای تدبیر چهار عنصری برای مبارزه با این معضل، این تعداد در سال های اخیرکاهش یافته است. طبق آمار موجود، در سال های اخیر شمار این قربانیان بیـن 167 و 210 نفر نوسان داشته است. آمار ارایه شده از سوی پلیس سوییس حاکی است، در میان 26 کانتون (استان ) این کشور در 11 ماه گذشته، "زوریخ" با 23 قربانی بیشترین و "بال" بــا 20 قربانی در رده دوم قرار داشته و "ژنو" کمترین آن ها بوده است. در کانتون ژنـو تعداد قربانیان مصرف بیش از حد مواد مخدر از 16 نفر به دو نفر و در کانتون "وود" از 21 نفر به هشت نفر کاهش یافته است. "مارکوس یان" یک مسوول سازمان بهداشت فدرال سوییس گفت: همکاری پـلیس و کارکنان سازمان های خدمات اجتماعی بـاعث بهبــود وضعیــت بهداشتی و جسمانی معتادان به مواد مخدر شده است. وی افزود: در نیمه دهه 1990 مسوولان ذیربط سوییس یـک راهبرد چهار محوری معرفی کردند که مبتنی بر پیشگیری، فشــار، کمک بــه ادامه حیــات و درمان معتادان به مواد افیونی بود که با اجرای آن در سال های اخیر رونـــد نزولی قربانیان مصـرف بیش از حد مواد مخدر را موجب شده است. اروپام/370/371
۰ نفر