۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6397638
T T
۰ نفر

26 کشتارگاه صنعتی در کشور سامان می یابد

۱۵ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6397638
26 کشتارگاه صنعتی در کشور سامان می یابد # بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/09/83 داخلی.اقتصادی.دام.کشتارگاه. مدیر کل دفتر فنی طرحهای عمرانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: این شرکت، ساماندهی 26طرح کشتارگاه صنعتی کشور در قالب بهسازی و تکمیل با هدف بهره برداری بلند مدت را در دستور کار خود دارد. مهندس "محمد هادی عموزاده" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا" افزود: این طرحها در راستای اجرای برنامه اول طرح ساماندهی کشتارگاههای کشور برای اجرا در 14 استان برنامه ریزی شده است. وی استانهای اصفهان،گیلان، خوزستان، زنجان، لرستان، یزد، کردستان، بوشهر هرمزگان، مازندران، سمنان و استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی را مـحل اجرای طرحهای برنامه اول کشتارگاههای صنعتی شرکت پشتیبانی امور دام ذکر کرد. او جمعیت زیر پوشش مجموع این طرحها را بیش از 12 میلیون و 262 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با اجرا و بهره برداری از این طرحها، گوشت مورد نیاز 73 شهرستان تامین خواهد شد. عموزاده جمعیت دامی موجود این شهرستانها را حدود 20 میلیون راس دام سبک و بیش از دو میلیون و 977 هزار راس دام سنگین اعلام کرد. وی افزود: با بهره برداری از این کشتارگاهها، در مجموع روزانه 14 هزار و 950 راس دام سبک و یکهزار و 770 راس دام سنگین کشتار خواهد شد. او ظرفیت حذف روزانه دام این نواحی را قابل افزایش تا 22هزار و 800 راس در یک شیفت کاری ذکر کرد و گفت: ظرفیت حذف روزانه حدود 20 هزار راس دام سبک و دو هزار و 481 راس دام سنگین در این شهرستانها وجود دارد. وی میزان اعتبار 26 طرح ذکر شده را 262 میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد. او گفـت: برنامه اول طـرح ساماندهی کشتارگاههای کشـور از سال 1380 آغاز شده و طبق برنامـه باید تا سال 1387 پایان یابد کـه در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این امر محقق خواهد شد. وی خاطرنشان کـرد: تاکنون 41 درصد از ظرفیت کل برنامه اول شکـل اجرایی یافته است. 2738/626 تمام
۰ نفر