۴ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6395770
T T
۰ نفر
یک روانشناس: "خودپنداشت مثبت" و میزان کسب موفقیت ارتباط تنگاتنک دارند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/09/83 داخلی.اجتماعی.انجمن دفاع از قربانیان خشونت یک روانشناس و استاد دانشگاه گفت: میان "تصور مثبت و خودپنداشت بالا" از خودمان و میزان کسب موفقیت فرد رابطه تنگاتنگی وجود دارد. دکتر "رضا پورحسین" در مراسم برگزاری کارگاههای تخصصی انجمن دفاع از قربانیان خشونت با عنوان "اعتماد بنفس و مرور خویشتن" افزود: هر چقدر پندار مااز خودمان مثبت تر باشد در کسب موفقیت پیشروتر خواهیم بود. وی ادامه داد: هر کدام از ما دارای یک سری ویژگیهای فردی و درونی هستیم که نسبت به کیفیت آن هوشیار و آگاهیم. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به کلیت و جمع بندی نظرات هر فرد در مورد شخصیت درونی و همچنین برداشت و تعریف خود "خودپنداشت" می گویند. وی، به این نکته نیز اشاره کرد که انسانها غالبا در سنین اولیه زندگی خودشان را با ویژگیهای بیرونی و جسمی همچون زیبایی یا زشتی تعریف می کنند.
این محقق در ادامه به این نکته اشاره کرد که هر چه سن شخص بالاتر می رود توصیف فرد از ویژگیهایش روانی تر و درونی تر می شود. وی افزود: توصیف روانی همچون حس خوشبختی و یا بدبختی به مجموعه تصورات ما اطلاق می شود که روانی و درونی و عمدتا غیرقابل دید هستند. پورحسین، تاکید کرد: تحقیقات نشان داده است که زنان بیش از مردان در معرفی خود از توصیفات روحی و روانی بهره می برند و مردان اغلب اوقات خود را به اشکال اجتماعی معرفی می کنند. وی، گفت: هرچه فرد خود را با خصوصیات منفی تری معرفی کند، دارای یک خودپنداشت منفی و هرچه خصوصیات خود را مثبت ارزیابی کند، دارای یک خودپنداشت مثبتری است. این کارشناس، تصریح کرد: برداشت انسانهای عادی نسبت به خودشان نه بسیار مثبت و نه بسیار منفی است و در ارزش گذاری حد متوسط به طور عام رعایت می شود. عضو هیات علمی دانشگاه در این خصوص تشریح کرد: اگر ویژگیهای یک فرد دارای نکات مثبت بسیاری باشد اما برآیند کلی وی از شخصیت درونی خود، مثبت و قابل توجه نباشد خودپنداشت وی در سطح پایینی قرار دارد. پورحسین خاطرنشان کرد که وقتی که با کودکمان به شیوه درست و تشویق برانگیز حرف بزنیم و در مسائل مختلف از وی اظهار نظر بخواهیم در واقع یک نوع خودپنداشت مثبت به وی تزریق کرده ایم. وی، بااشاره موضوع دختران فراری افزود: نتایج تحقیقات در خصوص دختران فراری و زنان ویژه نشان می دهد که آنان به تواناییهای خودشان هوشیار نبوده و برداشت مثبتی نسبت به شخصیت درونیشان ندارند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید "نه" گفتن را هم خودمان بیاموزیم و هم به کودکانمان نیز آموزش بدهیم و بدانیم که گفتن پاسخ منفی لزوما به منزله ی توهین کردن به طرف مقابل نیست. اجتمام/ 1777/1805
۰ نفر