۲۸ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6394413
T T
۰ نفر
اجتماع کارگران تهرانی در سالروز تصویب قانون کار برگزار شد # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/08/83 داخلی.اجتماعی.تجمع صدها تن از نمایندگان کارگران کارخانجات استان تهران روز پنجشنبه در سالروز تصویب قانون کار در سالن شهید معتمدی باشگاه کارگران تجمع کردند. به گزارش خبرنگارایرنا مرکز استان تهران، این افراد که از ساعت 10 صبح گردآمده بودند خواستار عدم تصویب طرح اشتغال موقت درمجلس شورای اسلامی شدند.
حسن صادقی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در اجتماع کارگران گفت: به مجلس هفتم هشدار می دهیم که از عملکرد مجلس ششم و پنجم عبرت بگیرد و دست از تصویب قوانین حذف حمایتی، بردارد. وی افزود: اگر مجلس هفتم همچنان بجای به تصویب رساندن قوانین تشویقی به تصویب قوانین حذف حمایتی از کارگران بپردازد، کارگران از ابزارهای پنهان خود که تاکنون به خاطر علاقه به نظام و انقلاب از آن دست کشیده اند، استفاده خواهند کرد. وی اظهارداشت : جامعه کارگری همچنان به ایجاد برخی از قوانین که این روزها به عنوان قوانین اشتغال زا مطرح می شود، اعتراض دارد. صادقی گفت: ارائه این طرح در مجلس شورای اسلامی موجب شد، تا در این روز که همه ساله آن را جشن گرفته و حمایت خود را از قانون کار اعلام می کردیم، دست به اعتراض بزنیم و همراه تشکر از متولیان طرح قانون کار و تصویب آن به طرح قوانین حذف حمایتی در مجلس اعلام اعتراض کنیم. وی افزود: از نمایندگان مجلس می خواهیم تاکارگران را از مزایایی که تا کنون از آن بهره مند هستند، مانند بیمه بیکاری و تامین اجتماعی و غیره محروم نکنند و به تشویق آن ها برای ایجاد انگیزه بیشتر برای کار بپردازند.
صادقی گفت: با تصویب این قوانین کارفرما مخیر می شود، تا هرگونه اجحافی را در حق کارگر روا دارد و بنا به تشخیص خود این مزایا را برای کارگران خود معمول دارد. وی تصریح کرد: قانون کار که به امر شخص حضرت امام به تصویب رسید، را یادگاری از ایشان می دانیم که باید همواره از آن حراست کنیم. صادقی افزود:اگرنمایندگان نسبت به قانون کار یا قانون تامین اجتماعی اعتراض دارند، می توانند، پیشنهادات خودرا نسبت به تصحیح این قانون عنوان کنند نه اینکه از ریشه مانع انجام این قاون در بین کارگران شوند. کارگران تجمع کننده اعلام کردند که طرح اشتغال موقت بیکاران که قرار است در مجلس هفتم مطرح شود، مخالف با موازین اصولی کار بوده و موجب برده داری و ارائه تمام حقوق به کارفرمایان می باشد. تجمع کنندگان همچنین در پایان بیانیه ای صادر کردند که در بخشی از آن آمده است : قانون کاروتامین اجتماعی تامین کننده بقاء و حیات جامعه کارگری است و کارگران به هیچ قیمتی اجازه نخواهند دادر تاتعرضی به این قوانین صورت گیرد. دربخشی دیگری از بیانیه آمده است : هیچ مجلس و دولتی نباید در فکر حذف قوانین کار و تامین اجتماعی که تضمین کننده روابط کار و آرامش نیروی کار است، برآید. این بیانیه افزود : کارگران محروم و بی پناه کارگاههای زیر پنج نفر که تا پایان برنامه سوم از شمول قانون کار و تامین اجتماعی به بهانه پوچ توسعه اشتغال خارج شده اند، باید هرچه سریع تر مجدا زیر چتر حمایتی این قانون و قانون تامین اجتماعی به طور کامل قرار بگیرند. کارگران در این بیانیه تاکید کردند: خصوصی سازی به شکل کنونی آن که اخیرا بر آن تسریع شده می رود تا همه آنچه که انقلاب به مستضعفین هدیه کرده را از بین ببرد و در صورتی که دولت قادر نباشد چتر تامین اجتماعی موثر و فراگیری را تامین کند، جامعه کارگری در آتیه نزدیک با فاجعه تاریخی روبرو خواهد شد که عواقب آن را همه کشور تحمل خواهد کرد. در پایان این بیانیه ضمن اعلام وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، کارگران ، آمادگی خود را برای دفاع از دستاوردهای انقلاب و یادگار امام راحل یعنی قانون کار و سازمان اجتماعی متعلق به کارگران مورد تاکید قراردادند. تهرام/2336/2805/پ//683
۰ نفر