۲۶ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6393989
T T
۰ نفر
روستاهای "رازوجرگلان" بجنورد با کمبود سوخت مواجه اند # بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/08/83 داخلی.اجتماعی.انرژی.سوخت زمستانی. اهالی روستاهای بخش مرزی "رازوجرگلان" بجنورد همـزمان با فرا رسیدن فصـل سرما با کمبود سوخت زمستانی مواجه اند. برخی ساکنان روستاهای دورافتاده این بخش از قبیل "یکه صعود بالا، دویدخت بچه دره، آیرقایه، بک پولاد و بش دره" در گفت و گو با "ایرنا" خواستار توجه و اقدام مسوولان برای تامین سوخت زمستانی این بخش شدند. رییس شورای اسلامی این بخش در پاسخ به خبرنگار ایرنا، وجود مشکل سوخت در این بخش را تایید کرد. "سید رضا رسولی" گفت: متاسفانه بخش مرزی رازوجرگلان بجنورد، همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما با کمبود سوخت زمستانی مواجه می شود. او افزود: طبق برنامه های موجود توزیع سوخت، باید سالانه حـدود 20 میلیون لیتر سوخت به این بخش تحویل شود اما در عمل بسیار کمتر از این میزان توزیع می شود. وی گفت: بخش رازوجرگلان بیش از 10 هزار خانوار و 52 هزار نفر جمعیت دارد که بیشتر این جمعیت به سوخت کافی زمستانی دسترسی ندارند. رسولی افزود: در این بخش، 36 مرکـز توزیع سوخت وجود دارد که بیشتر آنها در فصل سرما با ازدحام اهالی و نبود سوخت برای عرضه به ساکنان بخش مواجـه هستند. رییس مرکز پخش فرآورده های نفتی بجنورد در این خصوص می گوید:سوخت زمستانی به اندازه کافی در بخش راز و جرگلان توزیع شده اما برخی از مراکز توزیع، از خرید به موقع استقبال نمی کنند. "یوسف امیری" از ارایه توضیح بیشتر و همچنین اعلام میزان سوخت تحویلی به مراکز توزیعی این بخش خودداری و آن را به مسوولان مرکز پخش فرآورده های نفتی خراسان بزرک محول کرد. اظهارات این مسوول در مورد کافی بودن سوخت توزیعی در این بخـش در حـالی بیان می شود که بخشدار "رازوجرگلان" بجنورد نیز سوخت تحویلی به مراکز بخش را ناکافی می داند. "محسن تیمورزاده" می گوید: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما، مسوولان مراکز توزیع سوخت و همچنین ساکنان بخش، اشتیاق ذخیره سوخت زمستانی را دارند اما سوخت کافی تحویل بخش نمی شود. وی می افزاید: مسوولان شرکت پخش فرآورده های نفتی بجنورد، علـت نارسایی در تحویل سوخت به این بخش را کمبود ناوگان حمل و نقل اعلام می کنند. او تصریحمی کند: مسوولان توزیع سوخت در مرکز این بخش، بارهـا به شرکت نفت بجنورد مراجعه کرده اند اما موفق به دریافت بیشتر از دو تانکر سوخت نشده اند. کمبود سوخت زمستانی در سالهای گذشته در بخش مرزی رازوجرگلان بجنورد موجب بوته کنی و فقر پوشش گیاهی برخی از مراتع آن شده است. 102/2738 تمام
۰ نفر