۲۶ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6384272
T T
۰ نفر
یک متهم به قتل دراهواز به ضرب گلوله دوناشناس کشته شد. # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/06/83 داخلی .حوادث .قتل به گزارش اداره اطلاعات و روابط عمومی دادگستری استان خوزستان یک متهم به قتل، روزچهارشنبه هنگام خروج از حوزه قضایی شماره 3 دادگستری این استان دراهواز، به ضرب گلوله دو ناشناس کشته شد. احسان - م که به اتهام قتل عمدی فردی به نام منصور - ک درسال 82 در زندان بسرمی برد، جهت رسیدگی به پرونده قتل خود همراه ماموربدرقه ، به شعبه 13 دادگاه عمومی اهواز آورده شده بود . وی پس از رسیدگی هنگامی که از درب حوزه قضایی شماره سه خارج می شد مورد اصابت گلوله از سوی دو ناشناس موتورسوار قرارگرفت . دو موتورسوار که بابرنامه ریزی قبلی و باتهدید ماموربدرقه زندانی ، با شلیک چهارتا پنج گلوله به سمت متهم وی رابه قتل رساندند بلافاصله متواری شدند . بنابه این گزارش قاتلان حدود 300 متر از محل حادثه دورنشده بودند که بایک اتومبیل برخورد ،که در موقع با حمله به یک موتورسوار، موتورسیکلت وی را ربوده و متواری شدند . بنابه این گزارش اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه ادامه دارد . همین گزارش حاکیست درمحل تصادف قاتلان یک چاقو و دو پوکه نیزکشف شده است.
641/639
۰ نفر