۱۹ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6383229
T T
۰ نفر
موضوعات جامعه مدنی، پدیده جهانی شدن و عدالت جنسیتی امروز در اجلاس بانکوک مطرح شد # بانکوک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/06/83 داخلی.اجتماعی.زنان.موضوعات. نشست عالی بین الدولی منطقه آسیا- پاسفیک برای بررسی نتایج اجرای پکن و"پکن 5+" روز پنجشنبه در خصوص مباحث جامعه مدنی، پدیده جهانی شدن واثرات سوء آن بر جامعه زنان وهمچنین جریان سازی جنسیتی ، فعالیت کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی به بانکوک ، شرکت کنندگان در این اجلاس در خصوص این موضوع که " مبنای واقعی رعایت حقو ق بشر آزادی سیاسی نیست و هر انسانی پیش از هر نوع آزادی سیاسی نیازمند داشتن حق غذا ، آب آشامیدنی مناسب و یک زندگی شرافتمندانه است " ، گفت وگو کردند. همچنین نمایندگان کشورهای شرکت کننده درخصوص این نکته که"اگر انسانی بتواند خوب و آزادانه حرف برند اما قادر نباشد که یک زندگی طبیعی و عادلانه داشته باشد پس نمی توان ادعا کرد که در مورد او حقوق بشر رعایت شده است " به گفت وگو پرداختند. در این جلسه ، موضوع جریان سازی جنسیتی طرح شد و شرکت کنندگان معتقد بودند که " دستگاه های مسوول امور زنان کشورهای شرکت کننده باید قادر باشند با دیگر بخشهاو دستگاههای دولتی، در راستای بهبود شرایط زنان ارتباط ایجاد کنند" . همچنین راه حل دیگری که کشورهای شرکت کننده در اجلاس در جهت بهبود شرایط زنان آسیا پیشنهاد کردند، همکاریهای منطقه ای در جهت تبادل اطلاعات ویافتن راه حلها و گفتمان مشترک برای حل معضلات است نشست مقامات عالی رتبه بین الدولی منطقه آسیا،پاسفیک (کمیسیون مقام زن ) با حضور نمایندگان دولتهای 42 کشور منطقه به منظور بررسی چگونگی اجرای اسناد چهارمین کنفرانس جهانی زن (پکن ) و اجلاس ویژه مجمع عمومی درسال 2000 (پکن 5+) از روز سه شنبه به مدت چهار روز در بانکوک برگزار شده است. برنامه عمل پکن به موضوعات حساس و نگرانی های زنان دنیا همچون جهانی شدن و توانمندسازی زنان ، خشونت علیه زنان ، قاچاق زنان و کودکان، دیدگاه جنسیتی درجامعه اطلاعاتی و حکومت و مشارکت سیاسی زنان پرداخته و به تمامی کشورها راهکارهای لازم را ارایه کرده است. اجتمام / 1777/1561/1564
۰ نفر