۱۰ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6382014
T T
۰ نفر

آمار طلاق در انگلیس افزایش یافت

۱۰ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6382014
آمار طلاق در انگلیس افزایش یافت # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/06/83 میزان صدور حکم طلاق در دادگاههای دو کلان منطقه انگلیس و ولز سیر صعودی داشته است. براساس تازه ترین آمارهای منتشر شده توسط "اداره ملی آمار انگلیس"، میزان کل طلاقهای ثبت شده در انگلیس و ولز در سال 2003 با رقم 153 هزار و 490 مورد، 9/3 درصد بیشتر از سال 2002 بوده است. این میزان طلاق معادل 9/13 درصد از کل ازدواجهای ثبت شده در این کشور در این فاصله زمانی بوده است. این سومین سال پیاپی است که میزان طلاق در انگلیس و ولز افزایش می یابد. آمار طلاق در سال 2003 در این کشور از سال 1996 تاکنون سابقه نداشته است. یکی از موارد قابل توجه در مورد طلاق در انگلیس و ولز افزایش سن متوسط طلاق است. این میزان در مورد مردان از متوسط 9/41 سال در 2002 به 3/42 سال در 2003 و در مورد زنان از 4/39 سال در 2002 به 8/39 سال در سال گذشته رسیده است. 69 درصد از طلاقها در سال 2003 در انگلیس و ولز مربوط به زوجینی بوده است که نخستین ازدواج خود را تجربه کرده اند. بیش از دو سوم (69 درصد) از طلاقهای ثبت شده در سال گذشته در انگلیس و ولز به درخواست زنان صورت گرفته و در نیمی از این موارد (52 درصد) به رفتار نامناسب شوهران استناد شده است. اروپام 346/2223/127/1382/405/شبک
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه