۱۵ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6379355
T T
۰ نفر
نخستین گردهمایی سازمانهای غیردولتی و دولتی زنان برگزارشد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/05/83 داخلی .اجتماعی .زنان نخستین گردهمایی سازمانهای غیردولتی ودولتی زنان برای تبادل نظر درباره مسائل زنان و تعامل درون مجموعه ای ، عصر پنج شنبه در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد. دراین گردهمایی که نمایندگان و اعضای حدود 70 تشکل دولتی و غیردولتی زنان حضور داشتند، راهکارهای تعامل آتی این گروهها با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسوول برگزاری این گردهمایی و رییس ستاد برگزاری دوره آموزشی حضور زنان در جوامع بین المللی در حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، فعالیت های دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و مرکز مشارکت زنان را برای ارتقای آگاهی های زنان تشریح کرد. زهره محمدبیگی گفت: از سال 77 طرحی با نام" ملیکا" به منظور بالا بردن توانمندی های زنان از نظر علمی و عملی برای شرکت در سازمانهای بین المللی اجرا شد. وی افزود:مرحله اول (از آبان77 تا زمستان 77 ) و دوم طرح(از زمستان 78 تا انتهای بهار 79 ) با مشارکت مرکز امور مشارکت زنان و دانشگاه تهران به اجرا درآمد. وی خاطرنشان کرد:طرح ملیکای 3 با جنبه تخصصی تر ودر دانشکده روابط بین الملل از 17 تیرماه آغاز و تا پایان شهریور ادامه دارد. محمدبیگی ، بخش زنان در سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی را "رو به رشد" دانست و گفت:آگاهی تشکل های زنان از مسائل حقوقی و توانایی علمی ومهارت در مذاکره و رایزنی نتایج حضور آنان در مجامع بین المللی را پربارتر خواهد کرد. وی هدف از این گردهمایی را "بالا بردن خودباوری زنان و "آشنایی با کارهای درون مجموعه ای" ذکر کرد و افزود:در برنامه های آتی از تشکل های خارجی زنان نیز دعوت بعمل می آید. اجتمام/ش.آ/1553
۰ نفر