۳ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6378486
T T
۰ نفر
طرح ملی"سبزدرسبز" باحضور رییس سازمان محیط زیست درتفرش به اجراگذاشته شد # اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/05/83 داخلی.اجتماعی.زیست محیطی.طرحملی طرح ملی "سبز درسبز 2 " روز شنبه با حضور رییس سازمان محیط زیست کشوردر مجتمع آموزش عالی تفرش به اجرا گذاشته شد. در اجرای این طرح که باهدف حفظ سرمایه های ملی، جلب مشارکت های اجتماعی و ارتقای فرهنک زیست محیطی در پنج استان کشور به اجرا گذاشته شده، یک هزار و 200 دانشجو از دانشگاه های کشور مشارکت دارند. طـرح ملی" سبز در سبز" به همـت معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری سازمان محیط زیست کشور، سازمان ملـی جوانان و سازمان جهـاد کشاوری به اجرا گذاشته شده است. شرکت کنندگان دراین طرح طی یک دوره پنج روزه، مباحث نظری و عملی درزمینه منابع طبیعی، آبـخیزداری، تولیدنهال، سدسازی، و مبارزه با آفات نباتی را در عرصه های طبیعی استان مرکزی تجربه می کنند. معـاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در آیین افتتاح این طرح گفت: ایجاد عدالت بین نسلی و حق استفاده از محیط زیست و منابع طبیعی سالم از چالش های جدی امروز است که تحقق آن به مدیریت صحیح و پرهیز از اتلاف سرمایه های ملی وابسته است. دکتر" زهرا ابتکار" افـزود: طرح "سبز در سبز 2 " حرکتی ملی درجهت حفاظت ازمنابع محیطزیست وسرمایه های منابع طبیعی است و دراجرای این طرح دانشجویان نقش مهمی دارند. وی گفت: بی توجهی به مسایل زیست محیطی، سلامت انسان و تنوع گونه های گیاهی و جانوری را در سطح محلی و بین المللی به شدت در معرض خطر قرارداده و این روند آینده جهان را در هاله ای از ابهام فروبرده است. وی افزود: طی شش سال اخیر مباحث زیست محیطی محور برنامه های دولت بوده و باتشکیل 650تشکل غیردولتی زیست محیطی توسط دانشجویان پایه های حضور پررنک تر مردم و مشارکت آنان در حفاظت از محیط زیست فراهم شده است. مشاور رئیس جمهوری از ارائه پیشنهاد تاسیس دانشگاه سبز و ایجاد مدیریت محیط زیست در دانشگاه های کشور خبر داد و گفت: دانشگاه صنعتی شریف تهران و فردوسی مشهد دراین زمینه گام های موثری برداشته اند. معـاون اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این آیین گفت: دانشجویان به عنوان طیف فرهیخته و فرهنک ساز کشورنقش موثری در ارتقای فرهنک زیست محیطی دارند و می توانند باشناخت ظـرفیت های مادی و معنوی کشور در جهت تعمیق و تقویت مسایل زیست محیطی تلاش کنند. " هادی خانیکی" افزود: هدف از اجرای طرح ملی "سبز در سبز2 " استفاده از اوقات فـراغت دانشجویان و پرکردن بهینه این فـرصت ها در جهت احیا و تقـویت فرهنک زیست محیطی است. استاندار استان مرکزی نیز در این مـراسم بر تقویت توان علمی و تحقیقاتی دانشجویان درعرصه های مختلف اجرایی به ویژه منابع طبیعی و محیط زیست تاکید کرد. "عبدالمحمد زاهـدی گفت: جبران لطمات زیست محیطی و تخـریب منابـع طبیـعی تقریبا غیرممکن است و مراکز دانشگاهی و بخش اجـرایی کشور باید در تعاملی منطقی و حرکتی هماهنک ضمن پیشگیری از بروز اینگونه آسیب هادر ترمیم جراحات وارد شده به سرمایه های ملی بکوشند. در این مراسم مسوولان جنگل ها و مراتع کشور، نماینده مردم تفرش و اشتیان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان اجرایی استان مرکزی حضور داشتند. 556/2471/420
۰ نفر