۲۹ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6378179
T T
۰ نفر
دستورشاهرودی، برای تشکیل گروه کاری ویژه جهت بررسی وضعیت زندان و زندانیان # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/04/83 داخلی.اجتماعی.قوه قضاییه.زندانها. رییس قوه قضاییه در جلسه روز یکشنبه مسوولان عالی قضایی، رییس سازمان زندانها را موظف کرد تا با تشکیل گروههای کاری ویژه وضعیت وضعیت زندان و زندانیان را در سراسر کشور بررسی کند. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله "محمود هاشمی شاهرودی" در این جلسه از رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خواست که با اعزام این گروههای ویژه به زندانهای سراسر کشور نسبت به این امر اقدام کند. رییس قوه قضاییه با تاکید بر هماهنگی این گروههای کاری با قضات ناظر زندانها و قضات ذیربط، گفت: این گروههای کاری باید نسبت به کاهش آمار زندانیان از راههای قانونی برنامه ریزی کنند. هاشمی شاهرودی همچنین خواستار آن شد که با تسهیل در اعطای مرخصی به زندانیان، زمینه رفع مشکلات آنان، بویژه زندانیان مالی را فراهم کنند. در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارش دادستان کل کشور از بازدید خود از زندان بوشهر، رییس قوه قضاییه از سازمان زندانها خواست که با استفاده از امکانات و با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه این شهر، نهایت تلاش را برای فراهم کردن تسهیلات بیشتر جهت زندانیان فراهم کند. در این جلسه مرجع رسیدگی به خسارات ناشی از تقصیر و استباهات قضات و سایر کارکنان دولتی و عمومی بررسی و مقرر شد در مورد خسارات مادی و معنوی ناشی از آن، مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی اقدام شود. همچنین در این خصوص مقرر شد در مورد تعیین خسارات ناشی از اقدامات موسسات عمومی و دولتی، هیاتی متشکل از نهادهای اجرایی و نظارتی و قضات دادگستری با حفظ حق اعتراض به مراجع قضایی، مبادرت به صدور رای کنند. اجتمام/ 1200/1805
۰ نفر