۲۹ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6378163
T T
۰ نفر
رییس سازمان ثبت احوال: بیش از 11 میلیون کارت ملی صادر شده است # مشهد،خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/04/83 داخلی.اجتماعی.همایش.ثبت احوال رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: از زمان اجرای طرح صدور کارت ملی (81) تاکنون برای 11 میلیون و 700 هزار نفر کارت ملی صادر شده است. دکتر"سید محمد رضا آیت اللهی" روز دوشنبه در همایش مدیران حراست سازمان ثبت احوال کشور در مشهد افزود : تاکنون 12 میلیون و800 هزار فرم درخواست صدور کارت ملی به این سازمان ارسال شده است. وی گفت : در این راستا این سازمان پس از انجام کارهای مقدماتی، 46 میلیون کارت ابلاغ صادر کرده است که 30 میلیون و500 هزار آن ابلاغ شهری و 15 میلیون و500 هزار آن ابلاغ روستایی است. آیت اللهی افزود: همچنین در شناسنامه متولدین سال 1368 به بعد، شماره ملی جایگزین شماره شناسنامه شده است که تعداد این افراد نیز به 10 میلیون نفر رسیده است. رییس سازمان ثبت احوال کشور، هزینه صدور هر عدد کارت ملی را برای مردم 2500 ریال عنوان کرد. او افزود: این رقم بسیار کمتر از مبلغ اصلی است که به لحاظ ملی بودن طرح، مابقی هزینه ها را دولت متقبل شد. آیت اللهی با اشاره به مراجعه 18 میلیون و 777 هزار 343 نفر به ادارات ثبت احوال کشور در پارسال گفت: امیدواریم با مکانیزه شدن سیستم ثبت احوال کشور که یک دستاورد مهم در عرصه پاسخگویی است ، تاثیر مثبتی در کاهش مراجعات حضوری مردم داشته باشد. وی میزان موالید سه ماه اول امسال را 294 هزار و 251 نفر اعلام کردو گفت : از این تعداد، 149 هزار و 855 نفر پسر و 144 هزار و 396 نفر دختر هستند. آیت اللهی با اشاره به اینکه در سال های اخیر، تعداد موالید پسر نسبت به دختر افزایش یافته، افزود: از مجموع 285 هزار و 812 نفر موالید سال گذشته فقط تعداد 139 هزار 917 نفر دختر بوده است. 2715/662/659
۰ نفر