۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6334733
T T
۰ نفر
تعداد باسوادان اصفهان به حد استاندارد یونسکو رسید # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/06/84 داخلی . اجتماعی .نهضت سواد آموزی مدیرکل نهضت سوادآوزی استان اصفهان گفت : تعداد باسوادان شهر اصفهان به 97 درصد از سنین 10 تا 49 سال باسواد رسید که این میزان با استانداردهای "یونسکو" برابری دارد. "سید عباس طباطبایی" روز شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: اصفهان اولین شهر کشور است که تعداد باسوادان آن به حد استاندارد رسیده است. وی افزود:برای نیازسنجی و آموزش مردم 180 مرکز نیازسنجی دراصفهان ایجاد شده که مباحث سواد پایه،تمرین سواد و اینکه چه نوع آموزشهایی باید ارایه شود و همچنین آموزشهای حرفه آموزی در این مرکز ارایه می شود. وی گفت: هر سال 17 هزار نفر در شهر اصفهان، آموزشهای مختلف از جمله سوادآموزی، مهارتهای اختصاصی زندگی و مهارتهای شغلی را فرامی گیرند. طباطبایی افزود: هر ساله در اصفهان 14 عنوان کتاب برای کم سوادان چاپ می شود که امسال این تعداد به 25 عنوان خواهد رسید. مدیرکل نهضت سوادآموزی استان اصفهان، تعداد افراد کم سواد در استان را حدود 300 الی 400 هزار نفر و افراد بی سواد را یکصد هزار نفر اعلام کرد. وی تصریح کرد: از تعداد افراد بی سواد 15 هزار نفر در گروه سنی زیر 40 سال هستند. وی یادآور شد: برای ریشه کنی بی سوادی و کم سوادی در کشور نیازمند تعامل بین ارگانهای مختلف هستیم تا با ایجاد امکانات لازم زمینه باسوادی کامل را در شهر فراهم آوریم. 2357/543
۰ نفر